Razpis za strokovno izpopolnjevanje specialnih in socialnih pedagogov v vrtcih in osnovnih šolah za obdobje 2018-2020

Zaključen: 14. 5. 2018

Datum objave: 12. 4. 2018
Rok za prijavo: 14. 5. 2018 do 12. ure priporočeno na naslov Izobraževalni center Pika, Zemljemerska u. 7, Ljubljana

Mestna občina Ljubljana in Center Janeza Levca Ljubljana za specialne pedagoge, profesorje defektologije, specialne in rehabilitacijske pedagoge, socialne pedagoge, pedagoge ali psihologe z znanjem angleškega jezika razpisujeta strokovno izpopolnjevanje specialnih in socialnih pedagogov v vrtcih in osnovnih šolah za obdobje 2018–2020

Cilji izpopolnjevanja je, da udeleženci programa poglobijo strokovno znanje specialne pedagogike, ga znajo prenesti v prakso in prilagoditi potrebam svojega delovnega okolja. Strokovno znanje posredujejo učiteljem in staršem v obliki svetovalnih storitev za družine otrok s posebnimi potrebami, njihove vzgojitelje in učitelje; svoje znanje znajo posredovati tudi v obliki krajših izobraževanj za starše, družine, vzgojitelje in učitelje (predavanja, delavnice, članki, strokovna in poljudna gradiva). Cilj izpopolnjevanja so tudi gradiva za starše, vzgojitelje in učitelje, ki jih pripravijo udeleženci in izvajalci programa.

V okviru razpisa bo izbranih okvirno 20 kandidatov.

Kandidati se prijavite s pisno prijavo, ki vsebuje življenjepis, opis delovnih izkušenj in pismo, s katerim izrazite motiv za izpopolnjevanje. Prijavo s kontaktnim naslovom, telefonsko številko ter soglasjem ravnatelja (obrazec ni predpisan) pošljite priporočeno na naslov Izobraževalni center Pika, Zemljemerska u. 7, Ljubljana do 14. 5. 2018 do 12. ure.

Celoten razpis in vse informacije so objavljene tukaj: http://icpika.si/objava-razpisa-za-vpis-v-program-strokovnega-izpopolnjevanja-v-ic-pika

Razpisne datoteke