Javna dražba za prodajo nepremičnim MOL

Zaključen: 10. 2. 2020 , odpiranje prijav: 14. 2. 2020

Datum objave: 21. 1. 2020
Rok za plačilo varščine: 10. 2. 2020
Datum javne dražbe: 14. 2. 2020

Poslovni prostor – lokal št. 3 v visokem pritličju stavbe v skupni izmeri 46,75 m2 s pripadajočim skladiščnim prostorom v kleti v izmeri 6,68 m2, oboje z ID oznako nepremičnine 1726-425-96 (1726 Šentpeter, stavba 425, del 96) na naslovu Njegoševa ulica 6, 1000 Ljubljana.

Predmet javne dražbe je poslovni prostor – lokal št. 3 v visokem pritličju stavbe v skupni izmeri 46,75 m2 s pripadajočim skladiščnim prostorom v kleti v izmeri 6,68 m2, oboje z ID oznako nepremičnine 1726-425-96 (1726 Šentpeter, stavba 425, del 96) na naslovu Njegoševa ulica 6, 1000 Ljubljana. Za stavbo Njegoševa ulica 6 poteka postopek dokončne vzpostavitve etažne lastnine, ki se vodi pri Okrajnem sodišču v Ljubljani pod opr. št. postopka II N 220/2015. Zemljiškoknjižno stanje na posameznem delu z ID oznako nepremičnine 1726-425-96 je urejeno v korist prodajalca. Nepremičnina je v času prodaje zasedena z najemnikom, ki ima s prodajalcem sklenjeno najemno pogodbo za določen čas z iztekom dne 15.02.2020. Dostop do poslovnega prostora je možen trenutno le preko sosednjega lastniškega poslovnega prostora, zato si bo moral nov lastnik sam formalno urediti služnostno pravico dostopa. Nepremičnina je vključena v Načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem Mestne občine Ljubljana za leto 2020. Za poslovni prostor je izdelana energetska računska izkaznica, energijski kazalniki energetske učinkovitosti so označeni z razredom D (60-105 kWh/m2a).

Izklicna vrednost: 90.000,00 EUR (z besedo: devetdeset tisoč evrov 00/100)
Izklicna vrednost oz. končna cena ne vključuje 2% davka na promet nepremičnin, ki ga plača kupec.

Varščina: 9.000,00 EUR (z besedo: devet tisoč evrov 00/100)
Najnižji znesek višanja kupnine je 1.000 EUR (z besedo: tisoč evrov 00/100)

 

Ogled nepremičnine na lokaciji Njegoševa ulica 6 v Lj. je možen dne 29. 01. 2020 ob 15:30 uri.

Razpisne datoteke