Javna dražba za prodajo nepremičnim MOL

Zaključen: 6. 3. 2020 , odpiranje prijav: 12. 3. 2020

Datum objave: 3. 2. 2020
Rok za plačilo varščine: 6. 3. 2020
Datum JD: 12. 03. 2020, MOL, Mestni trg 1, Ljubljana, klub 15: 12. 3. 2020

Poslovna prostora na naslovu Palmejeva ulica 14 in poslovna prostora na naslovu Palmejeva ulica 24, Ljubljana. 

Predmet javne dražbe je poslovni prostor P01 v pritličju stavbe v skupni izmeri 14,6 m2 z ID oznako nepremičnine 1735-1502-4 (1726 Stožice, stavba 1502, del 4) na naslovu Palmejeva ulica 14, 1000 Ljubljana. Nepremičnina je v času prodaje zasedena z najemnikom, ki ima s prodajalcem sklenjeno najemno pogodbo za nedoločen čas. Poslovni prostor v naravi predstavlja prostor, ki je brez sanitarij in je povezan s sosednjim lastniškim gostinskim lokalom. Kupec bo z dnem podpisa pogodbe prevzel vse pravice in obveznosti najemodajalca po najemni pogodbi. Oprema, ki se nahaja v poslovnem prostoru je last najemnika in ni predmet te prodaje. Zemljiškoknjižno stanje je urejeno v korist prodajalca. Nepremičnina je vključena v Načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem Mestne občine Ljubljana za leto 2020. Za poslovni prostor je izdelana energetska računska izkaznica, energijski kazalniki energetske učinkovitosti so označeni z razredom D (60-105 kWh/m2a).

Izklicna vrednost: 30.000,00 EUR (z besedo: trideset tisoč evrov 00/100)
Izklicna vrednost oz. končna cena ne vključuje 2% davka na promet nepremičnin, ki ga plača kupec.

Varščina: 3.000,00 EUR (z besedo: tri tisoč evrov 00/100)
Najnižji znesek višanja kupnine je 1.000 EUR (z besedo: tisoč evrov 00/100)

Predmet javne dražbe je poslovni prostor P02 v pritličju stavbe v skupni izmeri 14,5 m2 z ID oznako nepremičnine 1735-1502-6 (1726 Stožice, stavba 1502, del 6) na naslovu Palmejeva ulica 14, 1000 Ljubljana. Nepremičnina je v času prodaje zasedena z najemnikom, ki ima s prodajalcem sklenjeno najemno pogodbo za nedoločen čas. Poslovni prostor v naravi predstavlja prostor z lastnimi sanitarijami. Kupec bo z dnem podpisa pogodbe prevzel vse pravice in obveznosti najemodajalca po najemni pogodbi. Oprema, ki se nahaja v poslovnem prostoru je last najemnika in ni predmet te prodaje. Zemljiškoknjižno stanje je urejeno v korist prodajalca. Nepremičnina je vključena v Načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem Mestne občine Ljubljana za leto 2020. Za poslovni prostor je izdelana energetska računska izkaznica, energijski kazalniki energetske učinkovitosti so označeni z razredom D (60-105 kWh/m2a).

Izklicna vrednost: 29.000,00 EUR (z besedo: devetindvajset tisoč evrov 00/100)
Izklicna vrednost oz. končna cena ne vključuje 2% davka na promet nepremičnin, ki ga plača kupec.

Varščina: 2.900,00 EUR (z besedo: dva tisoč devetsto evrov 00/100)
Najnižji znesek višanja kupnine je 1.000 EUR (z besedo: tisoč evrov 00/100)

Predmet javne dražbe je poslovni prostor P01 v pritličju stavbe v skupni izmeri 14,3 m2 z ID oznako nepremičnine 1735-1505-3 (1726 Stožice, stavba 1505, del 3) na naslovu Palmejeva ulica 24, 1000 Ljubljana. Nepremičnina je v času prodaje zasedena z najemnikom, ki ima s prodajalcem sklenjeno najemno pogodbo za nedoločen čas. Poslovni prostor v naravi predstavlja prostor, ki je brez sanitarij in je povezan s sosednjim lastniškim gostinskim lokalom. Kupec bo z dnem podpisa pogodbe prevzel vse pravice in obveznosti najemodajalca po najemni pogodbi. Oprema, ki se nahaja v poslovnem prostoru je last najemnika in ni predmet te prodaje. Zemljiškoknjižno stanje je urejeno v korist prodajalca. Nepremičnina je vključena v Načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem Mestne občine Ljubljana za leto 2020. Za poslovni prostor je izdelana energetska računska izkaznica, energijski kazalniki energetske učinkovitosti so označeni z razredom D (60-105 kWh/m2a).

Izklicna vrednost: 30.000,00 EUR (z besedo: trideset tisoč evrov 00/100)
Izklicna vrednost oz. končna cena ne vključuje 2% davka na promet nepremičnin, ki ga plača kupec.

Varščina: 3.000,00 EUR (z besedo: tri tisoč evrov 00/100)
Najnižji znesek višanja kupnine je 1.000 EUR (z besedo: tisoč evrov 00/100)

Predmet javne dražbe je poslovni prostor P02 v pritličju stavbe v skupni izmeri 30,4 m2 z ID oznako nepremičnine 1735-1505-5 (1726 Stožice, stavba 1505, del 5) na naslovu Palmejeva ulica 24, 1000 Ljubljana. Nepremičnina je v času prodaje zasedena z najemnikom, ki ima s prodajalcem sklenjeno najemno pogodbo za nedoločen čas. Poslovni prostor v naravi predstavlja prostor z lastnimi sanitarijami in je brez elektrike. Kupec bo z dnem podpisa pogodbe prevzel vse pravice in obveznosti najemodajalca po najemni pogodbi. Oprema, ki se nahaja v poslovnem prostoru je last najemnika in ni predmet te prodaje. Zemljiškoknjižno stanje je urejeno v korist prodajalca. Nepremičnina je vključena v Načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem Mestne občine Ljubljana za leto 2020. Za poslovni prostor je izdelana energetska računska izkaznica, energijski kazalniki energetske učinkovitosti so označeni z razredom D (60-105 kWh/m2a).

Izklicna vrednost: 60.000,00 EUR (z besedo: šestdeset tisoč evrov 00/100)
Izklicna vrednost oz. končna cena ne vključuje 2% davka na promet nepremičnin, ki ga plača kupec.

Varščina: 6.000,00 EUR (z besedo: šest tisoč evrov 00/100)
Najnižji znesek višanja kupnine je 1.000 EUR (z besedo: tisoč evrov 00/100)

Razpisne datoteke