Javna dražba za prodajo nepremičnin

Zaključen: 28. 9. 2010

Datum objave: 3. 9. 2010
Rok za prijavo: 28. 9. 2010

Predmet javne dražbe je nepremičnina – poslovni prostor št. 21.E v kletni etaži objekta na naslovu Vodovodna cesta 39.

PREDMET JAVNE DRAŽBE

Predmet javne dražbe je nepremičnina – poslovni prostor št. 21.E v kletni etaži objekta na naslovu
Vodovodna cesta 39, Ljubljana, v skupni izmeri 100,10 m2
, vpisan v zemljiški knjigi Okrajnega sodišča
v Ljubljani pri vložku št. 170/22, k.o. Bežigrad in v naravi predstavlja štiri pisarne, ločene moške in
ženske sanitarije, čajno kuhinjo in hodnik. Stavba, v kateri se poslovni prostor nahaja leži na parc. št.
581/2, k.o. Bežigrad, z ID številko 865. Predmetni poslovni prostor je vpisan kot etažna lastnina pod
oznako 21.E.
Nepremičnina je prosta vseh bremen.

Razpisne datoteke