Javna dražba za prodajo nepremičnin

Zaključen: 28. 9. 2010

Datum objave: 3. 9. 2010
Rok za prijavo: 28. 9. 2010

Predmet javne dražbe je nepremičnina – poslovni prostor št. 21.E v I. etaži objekta na naslovu Poljanska cesta 16, Ljubljana.

PREDMET JAVNE DRAŽBE

Predmet javne dražbe je nepremičnina – poslovni prostor št. 21.E v I. etaži objekta na naslovu Poljanska cesta 16, Ljubljana, v skupni izmeri 34,73 m2, vpisan v zemljiški knjigi Okrajnega sodišča v Ljubljani pri podvložku št. 206/21, k.o. Poljansko predmestje in v naravi predstavlja dva ločena prostora in sanitarije. Stavba, v kateri se poslovni prostor nahaja leži na parc. št. 305, k.o. Poljansko predmestje, z ID številko 260. Predmetni poslovni prostor je vpisan kot etažna lastnina pod oznako 21.E.

Nepremičnina je prosta vseh bremen.
 

Razpisne datoteke