Javna dražba za prodajo nepremičnin

Zaključen: 28. 9. 2010

Datum objave: 3. 9. 2010
Rok za prijavo: 28. 9. 2010

Predmet javne dražbe je nepremičnina – poslovni prostor št. P/5 v pritličju objekta na naslovu Brilejeva 8, Ljubljana.

PREDMET JAVNE DRAŽBE

Predmet javne dražbe je nepremičnina – poslovni prostor št. P/5 v pritličju objekta na naslovu Brilejeva 8, Ljubljana, v skupni izmeri 62,92 m2, vpisan v zemljiški knjigi Okrajnega sodišča v Ljubljani pri podvložku št. 2904/76, k.o. Dravlje in v naravi predstavlja dva ločena, naknadno pregrajena prostora z ločenima vhodoma. V vsakem od prostorov so predprostor, pisarna in sanitarije. Stavba, v kateri se poslovni prostor nahaja leži na parc. št. 105/6, k.o. Dravlje, z ID številko 1348. Predmetni poslovni prostor je vpisan kot etažna lastnina pod oznako 171.E;

Nepremičnina je prosta vseh bremen.
 

Razpisne datoteke