Javna dražba za prodajo nepremičnin

Zaključen: 28. 9. 2010

Datum objave: 3. 9. 2010
Rok za prijavo: 28. 9. 2010

Predmet javne dražbe je nepremičnina – pomožni prostor v kleti stanovanjske stavbe na naslovu Bratovševa ploščad 27, Ljubljana.

PREDMET JAVNE DRAŽBE

Predmet javne dražbe je nepremičnina – pomožni prostor v kleti stanovanjske stavbe na naslovu Bratovševa ploščad 27, Ljubljana, v izmeri 70,59 m2, vpisan v zemljiški knjigi Okrajnega sodišča v Ljubljani z identifikacijsko št. 21.E pri podvložku št. 2974/18, k.o. Stožice in v naravi predstavlja skladiščni prostor v kleti. Stavba, v kateri se predmetna nepremičnina nahaja leži na parc. št. 281/9, k.o. Stožice, z ID številko 563. Predmetni pomožni prostor je vpisan kot etažna lastnina pod oznako 21.E;

Nepremičnina je prazna in prosta vseh bremen.
 

Razpisne datoteke