Javna dražba za prodajo nepremičnin

Zaključen: 18. 10. 2011

Datum objave: 30. 9. 2011
Rok za prijavo: 18. 10. 2011

Predmet javne dražbe so štiri počitniška stanovanja v Republiki Hrvaški, Červar-Porat, katerih zemljiškoknjižno stanje je urejeno v korist prodajalca.

PREDMET JAVNE DRAŽBE IN IZKLICNA CENA

Predmet javne dražbe so štiri počitniška stanovanja v Republiki Hrvaški, Červar-Porat, katerih zemljiškoknjižno stanje je urejeno v korist prodajalca:

 • počitniško stanovanje št. 80335 v III. nadstropju v skupni izmeri 25,15 m2 v stavbi Cipresa II v naselju Červar- Porat v Republiki Hrvaški, vpisani v zemljiški knjigi Občinskega sodišča v Poreču-Parenzo, parc.št. 864/3, vložek št. 421, podvložek št. 8, k.o. Poreč-etažna knjiga;
  Nepremičnina je prosta vseh bremen.
  Izklicna cena: 38.300,00 EUR (z besedo: osemintridesettisočtristo evrov 00/100)
   
 • počitniško dvosobno stanovanje št. 41122 v I. nadstropju v skupni izmeri 35,88 m2 v stavbi Šterna 3 v naselju Červar- Porat v Republiki Hrvaški, vpisani v zemljiški knjigi Občinskega sodišča v Poreču-Parenzo, parc.št. 819, vložek št. 449, podvložek št. 3, k.o. Poreč-etažna knjiga;
  Nepremičnina je prosta vseh bremen.
  Izklicna cena: 54.500,00 EUR (z besedo: štiriinpetdesettisočpetsto evrov 00/100)
   
 • počitniško enosobno stanovanje št. 42144 v I. nadstropju v skupni izmeri 28,62 m2 v stavbi Šterna 5 v naselju Červar- Porat v Republiki Hrvaški, vpisani v zemljiški knjigi Občinskega sodišča v Poreču-Parenzo, parc.št. 813, vložek št. 396, podvložek št. 6, k.o. Poreč-etažna knjiga.
  Nepremičnina je prosta vseh bremen.
  Izklicna cena: 43.500,00 EUR (z besedo: triinštiridesettisočpetsto evrov 00/100)
   
 • počitniško trosobno stanovanje št. 12217 v II. nadstropju v skupni izmeri 54,46 m2 v stavbi Trg Sidro v naselju Červar- Porat v Republiki Hrvaški, vpisani v zemljiški knjigi Občinskega sodišča v Poreču-Parenzo, parc.št. 886/3, vložek št. 422, podvložek št. 15, k.o. Poreč-etažna knjiga;
  Nepremičnina je prosta vseh bremen.
  Izklicna cena: 83.300,00 EUR (z besedo: triinosemdesettisočtristo evrov 00/100)


Navedene cene ne vključujejo davka na promet nepremičnin, ki ga plača kupec pristojnemu državnemu organu na območju Republike Hrvaške
 

Razpisne datoteke