Javna dražba za prodajo nepremičnin Mestne občine Ljubljana

Zaključen: 15. 7. 2008 , odpiranje prijav: 15. 7. 2008

Datum objave: 27. 6. 2008
Rok za prijavo: 15. 7. 2008
Odpiranje prijav: 15. 7. 2008

Mestna občina Ljubljana, Ljubljana, Mestni trg 1, bo dne 15.07.2008 ob 10.00 uri v Klubu 15 na Magistratu, Ljubljana, Mestni trg 1, izvedla javno dražbo poslovni prostor na naslovu Ipavčeva 6, Ljubljana, z izklicno ceno 85.000,00 EUR, nepremičnina na poslovni stavbi parc. št. 254 k.o. Ljubljana mesto, z izklicno ceno 2.635.000,00 EUR, nezazidano stavbno zemljišče parc. št. 1222/16 k.o. Lipoglav, z izklicno ceno 72.250,00 EUR, nezazidano stavbno zemljišče parc. št. 253/13 k.o. Črnuče, z izklicno ceno 237.150,00 EUR in nezazidano stavbno zemljišče parc. št. 764/1, 764/4, 772/1, 781/1, 782/1, 783/1, 785/1, 785/2 in 785/3 vse k.o. Moste, z izklicno ceno 5.000.000,00 EUR .

Obrazci