Javna dražba za prodajo nepremičnin Mestne občine Ljubljana

Zaključen: 14. 12. 2017 , odpiranje prijav: 14. 12. 2017

Datum objave: 9. 11. 2017
Rok za prijavo: 14. 12. 2017 Kandidati se bodo morali 15 minut pred začetkom posamezne javne dražbe izkazati z dokazili iz 7. točke te objave.
Odpiranje prijav: 14. 12. 2017 Mestne občine Ljubljana, Mestni trg 1, Ljubljana, Klub-15, s pričetkom ob 11:00 uri

 

Predmet javne dražbe je poslovni prostor v pritličju v izmeri 125,50 m2 z ID oznako nepremičnine 2636-3183-4 v stavbi št. 3183 na naslovu Jakšičeva ulica 7 v Ljubljani v k.o. 2636-Bežigrad.

Skupna površina je površina treh ločenih poslovnih prostorov P01, v izmeri 62,87 m2, P02, v izmeri 37,87 m2 in P03, v izmeri 24,63 m2, ki se prodajo kot celota. Nepremičnina je v času prodaje vseh bremen prosta. Zemljiškoknjižno stanje je urejeno v korist prodajalca. Nepremičnina je vključena v Načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem Mestne občine Ljubljana za leto 2017. Za poslovni prostor je izdelana energetska računska izkaznica, energijski kazalniki energetske učinkovitosti so označeni z razredom D (60-105 kWh/m2a).
Izklicna cena: 163.150,00 EUR (z besedo: stotriinšestdesettisočstopetdeset evrov 00/100)
Navedena cena ne vključuje 2% davka na promet nepremičnin, ki ga plača kupec.

Več o poslovnem prostoru.

Razpisne datoteke