Javna dražba za prodajo nepremičnine Mestne občine Ljubljana

Zaključen: 16. 1. 2018 , odpiranje prijav: 16. 1. 2018

Datum objave: 21. 12. 2017
Rok za prijavo: 16. 1. 2018 Kandidati se bodo morali 15 minut pred začetkom posamezne javne dražbe izkazati z dokazili iz 7. točke te objave.
Odpiranje prijav: 16. 1. 2018 ob 11:40 uri, MOL, Mestni trg 1, Ljubljana, Klub-15

poslovni prostor na naslovu Grablovičeva ulica 62

Predmet javne dražbe je poslovni prostor – lokal št. 2 v izmeri 38,85 m2 z ID oznako 1727-1011-16 ter lokal št. 3 v izmeri 36,65 m2 z ID oznako ID 1727-1990-13, oboje k.o. 1727 - Poljansko predmestje, na naslovu Grablovičeva 62 v Ljubljani. Poslovna prostora sta v naravi združena v celoto in se nahajata v pritličju stavbe. Nepremičnina je v času prodaje prosta. Zemljiškoknjižno stanje je urejeno v korist prodajalca. Nepremičnina je vključena v Načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem Mestne občine Ljubljana za leto 2017. Za poslovni prostor je izdelana energetska računska izkaznica, energijski kazalniki energetske učinkovitosti so označeni z razredom D (60-105 kWh/m2a).
Izklicna cena: 114.000,00 EUR (z besedo: stoštirinajsttisoč evrov 00/100)
Navedena cena ne vključuje 2% davka na promet nepremičnin, ki ga plača kupec.

Razpisne datoteke