Predmet javne dražbe so nepozidana stavbna zemljišča.

" />

Javna dražba za prodajo nepremičnin Mestne občine Ljubljana

Zaključen: 11. 6. 2018

Datum objave: 24. 5. 2018
Rok za prijavo: 11. 6. 2018

Predmet javne dražbe so nepozidana stavbna zemljišča.

1. Predmet javne dražbe je nepozidano stavbno zemljišče:
- parc. št. 96/11 (ID znak: parcela 1770 96/11) v izmeri 875 m², k.o. 1770 Kašelj.

2. Predmet javne dražbe je nepozidano stavbno zemljišče:
- parc. št. 893/4 (ID znak: parcela 1775 893/4) v izmeri 356 m², k.o. 1775 Sostro,
- parc. št. 893/5 (ID znak: parcela 1775 893/5) v izmeri 89 m², k.o. 1775 Sostro.

3. Predmet javne dražbe je nepozidano stavbno zemljišče:
- parc. št. 1866/8 (ID znak: parcela 1770 1866/8) v izmeri 289 m² k.o. 1770 Kašelj,
- parc. št. 1865/12 (ID znak: parcela 1770 1865/12) v izmeri 35 m² k.o. 1770 Kašelj,
- parc. št. 1867/3 (ID znak: parcela 1770 1867/3) v izmeri 63 m² k.o. 1770 Kašelj.

4. Predmet javne dražbe je nepozidano stavbno zemljišče:
- parc. št. 1966/3 (ID znak: 1770 1966/3) v izmeri 481 m2, k.o. 1770 Kašelj

5. Predmet javne dražbe je nepozidano stavbno zemljišče:
- parc. št. 680/20 (ID znak 1749 680/20) v izmeri 423 m², k.o. 1749 Gameljne.

6. Predmet javne dražbe je nepozidano stavbno zemljišče:
- parc. št. 673/12 (ID znak 1749 673/12) v izmeri 1106 m², k.o. 1749 Gameljne.

7. Predmet javne dražbe je nepozidano stavbno zemljišče:
- parc. št. 982/34 (ID znak 1756 982/34) v izmeri 200 m², k.o. 1756 Črnuče;

Razpisne datoteke