Javna dražba za prodajo nepremičnin Mestne občine Ljubljana

Zaključen: 19. 6. 2018 , odpiranje prijav: 19. 6. 2018

Datum objave: 29. 5. 2018
Rok za prijavo: 19. 6. 2018 Kandidati se bodo morali 15 minut pred začetkom posamezne javne dražbe izkazati z dokazili iz 7. točke te objave.
Odpiranje prijav: 19. 6. 2018 Mestne občine Ljubljana, Mestni trg 1, Ljubljana, Klub-15

Poslovni prostor na naslovu Njegoševa ulica 6 in poslovni prostor na naslovu Tržaška cesta 37.

 1. Predmet javne dražbe je poslovni prostor – lokal št. 3 v visokem pritličju stavbe v skupni izmeri 46,75 m2 s pripadajočim skladiščem v kleti v izmeri 6,68 m2, oboje z ID oznako nepremičnine 1726-425-96 (1726 Šentpeter, stavba 425, del 96) na naslovu Njegoševa ulica 6, 1000 Ljubljana. Za stavbo Njegoševa ulica 6 poteka postopek dokončne vzpostavitve etažne lastnine, ki se vodi pri Okrajnem sodišču v Ljubljani pod opr. št. postopka II N 220/2015. Zemljiškoknjižno stanje na posameznem delu z ID oznako nepremičnine 1726-425-96 je urejeno v korist prodajalca. Nepremičnina je v času prodaje prosta. Elektrika je odklopljena. Dostop do poslovnega prostora je možen trenutno le preko sosednjega gostinskega lokala, zato si bo moral nov lastnik sam formalno urediti služnostno pravico dostopa. Nepremičnina je vključena v Načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem Mestne občine Ljubljana za leto 2018. Za poslovni prostor je izdelana energetska računska izkaznica, energijski kazalniki energetske učinkovitosti so označeni z razredom D (60-105 kWh/m2a).
  Izklicna vrednost: 107.000,00 EUR (z besedo: stosedem tisoč evrov 00/100)
  Izklicna vrednost oz. končna cena ne vključuje 2% davka na promet nepremičnin, ki ga plača kupec.
  Varščina: 10.700,00 EUR (z besedo: desettisoč sedemsto evrov 00/100)
  Najnižji znesek višanja kupnine je 1.000 EUR (z besedo: tisoč evrov 00/100)

 2. Predmet javne dražbe je poslovni prostor v pritličju stavbe v skupni izmeri 34,70 m2 z ID oznako nepremičnine 1723-2528-1 (1723 Vič, stavba 2528, del 1) s sanitarijami v izmeri 2,80 m2 z ID oznako 1723-2528-3 (1723 Vič, stavba 2528, del 3) na naslovu Tržaška cesta 37, 1000 Ljubljana v k.o. 1723 – Vič. Zemljiškoknjižno stanje je urejeno v korist prodajalca. Nepremičnina je v času prodaje prosta. Elektrika je odklopljena. Nepremičnina je vključena v Načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem Mestne občine Ljubljana za leto 2018. Za poslovni prostor je izdelana energetska računska izkaznica, energijski kazalniki energetske učinkovitosti so označeni z razredom F (150-210 kWh/m2a).
  Izklicna vrednost: 56.500,00 EUR (z besedo: šestinpetdesettisoč petsto evrov 00/100)
  Izklicna vrednost oz. končna cena ne vključuje 2% davka na promet nepremičnin, ki ga plača kupec.
  Varščina: 5.650,00 EUR (z besedo: pettisoč šeststo petdeset evrov 00/100)
  Najnižji znesek višanja kupnine je 1.000,00 EUR (z besedo: tisoč evrov 00/100).

 

Razpisne datoteke