Javna dražba za prodajo nepremičnin Mestne občine Ljubljana

Zaključen: 27. 11. 2020 , odpiranje prijav: 3. 12. 2020

Datum objave: 26. 10. 2020
Rok za plačilo varščine: 27. 11. 2020
Javna dražba se bo vršila na sedežu MOL, Mestni trg 1, Ljubljana, klub 15: 3. 12. 2020

1. Predmet javne dražbe je poslovni prostor – pisarna št. 101 v prvem nadstropju stavbe v skupni izmeri 18,8 m2 z ID oznako nepremičnine 2679-517-133 (2679 Gradišče II, stavba 517, del 133) na naslovu Tržaška cesta 2, 1000 Ljubljana. Nepremičnina je v času prodaje zasedena z uporabnikom, ki ima s prodajalcem sklenjeno pogodbo za določen čas, in sicer z iztekom dne 30.11.2020. Poslovni prostor v naravi predstavlja en prostor z uporabo skupnih sanitarij. Kupec bo z dnem podpisa pogodbe prevzel vse pravice in obveznosti najemodajalca po pogodbi. Oprema, ki se nahaja v poslovnem prostoru je last uporabnika in ni predmet te prodaje. Zemljiškoknjižno stanje je urejeno v korist prodajalca. Nepremičnina je vključena v Načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem Mestne občine Ljubljana za leto 2020. Za poslovni prostor je izdelana energetska računska izkaznica, energijski kazalniki energetske učinkovitosti so označeni z razredom D (60-105 kWh/m2a).

Izklicna vrednost: 30.080,00 EUR (z besedo: trideset tisoč osemdeset evrov 00/100)
Izklicna vrednost oz. končna cena ne vključuje 2% davka na promet nepremičnin, ki ga plača kupec.

Varščina: 3.008,00 EUR (z besedo: tri tisoč osem evrov 00/100)
Najnižji znesek višanja kupnine je 1.000 EUR (z besedo: tisoč evrov 00/100)

2. Predmet javne dražbe je poslovni prostor št. P01 v pritličju stavbe v skupni izmeri 22,90 m2, ki v naravi predstavlja prostor ID oznako nepremičnine 1728-408-6 (1728 Ljubljana Mesto, stavba 408, del 6) ter ločene sanitarije na skupnem hodniku z ID oznako 1728-408-11 (1728 Ljubljana Mesto, stavba 408, del 11) na naslovu Rožna ulica 27, 1000 Ljubljana. Nepremičnina je v času prodaje zasedena z najemnikom, ki ima s prodajalcem sklenjeno pogodbo za nedoločen čas. Kupec bo z dnem podpisa pogodbe prevzel vse pravice in obveznosti najemodajalca po najemni pogodbi. Oprema, ki se nahaja v poslovnem prostoru je last najemnika in ni predmet te prodaje. Zemljiškoknjižno stanje je urejeno v korist prodajalca. Nepremičnina je vključena v Načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem Mestne občine Ljubljana za leto 2020. Za poslovni prostor energetska računska izkaznica v skladu s 334. členom EZ-1, ni potrebna.

Izklicna vrednost: 46.100,00 EUR (z besedo: šestinštirideset tisoč sto evrov 00/100)
Izklicna vrednost oz. končna cena ne vključuje 2% davka na promet nepremičnin, ki ga plača kupec.

Varščina: 4.610,00 EUR (z besedo: štiri tisoč šeststo deset evrov 00/100)
Najnižji znesek višanja kupnine je 1.000 EUR (z besedo: tisoč evrov 00/100)

 

Razpisne datoteke