Javna dražba za prodajo nepremičnin Mestne občine Ljubljana

Zaključen: 11. 12. 2020 , odpiranje prijav: 15. 12. 2020

Datum objave: 19. 11. 2020
Rok za plačilo varščine: 11. 12. 2020
Javna dražba se bo vršila na sedežu MOL, Mestni trg 1, Ljubljana, Klub-15: 15. 12. 2020

Predmet javne dražbe so poslovni prostori na naslovu Trg francoske revolucije 7.

1. Predmet javne dražbe so poslovni prostori št. 201 z ID oznako 1728-211-8 v izmeri 192,30 m2 v deležu 5/6, ki se nahaja v drugem nadstropju stavbe in kletni prostor št. K23 z ID oznako 1728-211-23 v izmeri 5,70 m2, št. K24 z ID oznako 1728-211-24 v izmeri 7,20 m2 in št. K26 z ID oznako 1728-211-26 v izmeri 4,50 m2 vsi v deležu 5/6, ki se nahajajo v kleti stavbe. Vsi prostori se nahajajo v stavbi z naslovom Trg francoske revolucije 7, Ljubljana. Za nepremičnino obstaja predkupna pravica solastnikov.

Prostor št. 201 z ID oznako 1728-211-8 v izmeri 192,30 m2 v deležu 5/6 je zaseden, in sicer z najemnikom, ki ima s prodajalcem sklenjeno Najemno pogodbo št. 4404-82/2003 z dne 10. 7. 2003, za nedoločen čas. Kupec prevzema vse pravice in obveznosti iz teh razmerij.

Na stavbi se izvajajo gradbeno-obrtniška dela pri obnovi uličnih pročelij s stavbnim pohištvom in strehe v okviru projekta Ljubljana – moje mesto. Kupec vstopa v pogodbeno razmerje kot solastnik stavbe in prevzema vse pravice in obveznosti po Pogodbi o izvajanju gradbeno-obrtniških del pri obnovi uličnih pročelij s stavbnim pohištvom in strehe na stavbi na naslovu Trg francoske revolucije 7 v Ljubljani v okviru programa Ljubljana – moje mesto št. 430-886/2019-2 z dne 17.2.2020.

Nepremičnina je vključena v Načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem Mestne občine Ljubljana za leto 2020. Za poslovne prostore energetska računska izkaznica ni potrebna (334. Člen EZ-1).

Izklicna vrednost: 289.000,00 EUR (z besedo: dvesto devetinosemdeset tisoč evrov 00/100)
Izklicna vrednost oz. končna cena ne vključuje 2 % davka na promet nepremičnin, ki ga plača kupec.

Varščina: 28.900,00 EUR (z besedo: osemindvajset tisoč devetsto evrov 00/100)
Najnižji znesek višanja kupnine je 1.000 EUR (z besedo: tisoč evrov 00/100)

2. Predmet javne dražbe so poslovni prostor št. S02 z ID oznako 1728-211-6 v izmeri 43,40 m2, št. S01 z ID oznako 1728-211-3 v izmeri 45,70 in št. S03 z ID oznako 1728-211-4 v izmeri 52,00 m2 v deležu 5/6, ki se nahajajo v tretjem nadstropju stavbe in kletna prostora št. K20 z ID oznako 1728-211-20 v izmeri 3,90 m2 in št. K21 z ID oznako 1728-211-21 v izmeri 3,20 m2 oba v deležu 5/6, ki se nahajata v kleti stavbe. Vsi prostori se nahajajo v stavbi z naslovom Trg francoske revolucije 7, Ljubljana.. Za nepremičnino obstaja predkupna pravica solastnikov.

Prostor št. S02 z ID oznako 1728-211-6 v izmeri 43,40 m2 v deležu 5/6 je zaseden, in sicer z najemnikom, ki ima s prodajalcem sklenjeno Najemno pogodbo št. 4404-83/2003 z dne 10. 7. 2003, za nedoločen čas. Kupec prevzema vse pravice in obveznosti iz teh razmerij.

Na stavbi se izvajajo gradbeno-obrtniška dela pri obnovi uličnih pročelij s stavbnim pohištvom in strehe v okviru projekta Ljubljana – moje mesto. Kupec vstopa v pogodbeno razmerje kot solastnik stavbe in prevzema vse pravice in obveznosti po Pogodbi o izvajanju gradbeno-obrtniških del pri obnovi uličnih pročelij s stavbnim pohištvom in strehe na stavbi na naslovu Trg francoske revolucije 7 v Ljubljani v okviru programa Ljubljana – moje mesto št. 430-886/2019-2 z dne 17.2.2020.

Nepremičnina je vključena v Načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem Mestne občine Ljubljana za leto 2020. Za poslovne prostore energetska računska izkaznica ni potrebna (334. Člen EZ-1).

Izklicna vrednost: 97.000,00 EUR (z besedo: sedemindevetdeset tisoč evrov 00/100)
Izklicna vrednost oz. končna cena ne vključuje 2 % davka na promet nepremičnin, ki ga plača kupec.

Varščina: 9.700,00 EUR (z besedo: devet tisoč sedemsto evrov 00/100)
Najnižji znesek višanja kupnine je 1.000 EUR (z besedo: tisoč evrov 00/100)

3. Predmet javne dražbe so poslovni prostori št. P02 z ID oznako 1728-211-9 v izmeri 18,90 m2 in št. P03 z ID oznako 1728-211-2 v izmeri 46,20 m2 oba v deležu 5/6, ki se nahajata v pritličju stavbe (ulična lokala) in kletna prostora št. K36 z ID oznako 1728-211-36 v izmeri 1,70 m2 in št. K37 z ID oznako 1728-211-37 v izmeri 1,50 m2 oba v deležu 5/6, ki se nahajata v kleti stavbe. Vsi prostori se nahajajo v stavbi z naslovom Trg francoske revolucije 7, Ljubljana. Za nepremičnino obstaja predkupna pravica solastnikov.

Prostor št. z ID oznako 1728-211-9 v izmeri 18,90 m2 v deležu 5/6 je zaseden, in sicer z najemnikom, ki ima s prodajalcem sklenjeno Najemno pogodbo št. 3528-219/2019-5 z dne 26. 7. 2019, za nedoločen čas. Prostor št. z ID oznako 1728-211-2 v izmeri 46,20 m2 v deležu 5/6 je zaseden, in sicer z najemnikom, ki ima s prodajalcem sklenjeno Najemno pogodbo št. 4404-56/2003 z dne 27. 6. 2003, za nedoločen čas in Najemno pogodbo št. 4404-84/2003 z dne 10.7.2003 za nedoločen čas. Kupec prevzema vse pravice in obveznosti iz teh razmerij.

Na stavbi se izvajajo gradbeno-obrtniška dela pri obnovi uličnih pročelij s stavbnim pohištvom in strehe v okviru projekta Ljubljana – moje mesto. Kupec vstopa v pogodbeno razmerje kot solastnik stavbe in prevzema vse pravice in obveznosti po Pogodbi o izvajanju gradbeno-obrtniških del pri obnovi uličnih pročelij s stavbnim pohištvom in strehe na stavbi na naslovu Trg francoske revolucije 7 v Ljubljani v okviru programa Ljubljana – moje mesto št. 430-886/2019-2 z dne 17.2.2020.

Nepremičnina je vključena v Načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem Mestne občine Ljubljana za leto 2020. Za poslovne prostore energetska računska izkaznica ni potrebna (334. Člen EZ-1).

Izklicna vrednost: 154.000,00 EUR (z besedo: sto štiriinpetdeset tisoč evrov 00/100)
Izklicna vrednost oz. končna cena ne vključuje 2 % davka na promet nepremičnin, ki ga plača kupec.

Varščina: 15.400,00 EUR (z besedo: petnajst tisoč štiristo evrov 00/100)
Najnižji znesek višanja kupnine je 1.000 EUR (z besedo: tisoč evrov 00/100)

 

Razpisne datoteke