Javna dražba za prodajo nepremičnin Mestne občine Ljubljana

Zaključen: 26. 11. 2021 , odpiranje prijav: 2. 12. 2021

Datum objave: 29. 10. 2021
Rok za plačilo varščine: 26. 11. 2021
Javna dražba se bo vršila na sedežu MOL, Mestni trg 1, Ljubljana, klub 11, ob 11. uri: 2. 12. 2021

Predmet javne dražbe je poslovni prostor št. P01 v skupni izmeri 126,40 m2 z ID oznako 1728-100-4 (1728 Ljubljana mesto, stavba 100, del 4) v prvem nadstropju stavbe na naslovu Mestni trg 18 v Ljubljani.

Nepremičnina je prosta oseb in stvari. Zemljiškoknjižno stanje je urejeno v korist prodajalca. Nepremičnina je vključena v Načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem Mestne občine Ljubljana za leto 2021. Za nepremičnino v skladu s 334. členom EZ-1, energetska računska izkaznica ni potrebna.

Izklicna vrednost: 442.400,00 EUR (z besedo: štiristo dvainštirideset tisoč štiristo evrov 00/100)
Izklicna vrednost oz. končna cena ne vključuje 2% davka na promet nepremičnin, ki ga plača kupec.

Varščina: 44.240,00 EUR (z besedo: štiriinštirideset tisoč dvesto štirideset evrov 00/100). Najnižji znesek višanja kupnine je 1.000 EUR (z besedo: tisoč evrov 00/100)

Ogled nepremičnine je možen: 10. 11. 2021 ob 10. uri.

Razpisne datoteke