Javna dražba za prodajo nepremičnin Mestne občine Ljubljana

Zaključen: 6. 12. 2021 , odpiranje prijav: 9. 12. 2021

Datum objave: 16. 11. 2021
Rok za plačilo varščine: 6. 12. 2021
Javna dražba se bo vršila na sedežu MOL, Mestni trg 1, Ljubljana, Klub 11: 9. 12. 2021

Predmet javne dražbe so prostori na naslovu Wolfova ulica 8.

- prostor z ID oznako 1725-523-20 v velikosti 17,10 m2, ki se nahaja v kleti stavbe;
- prostor z ID oznako 1725-523-21 v velikosti 5,40 m2, ki se nahaja v kleti stavbe;
- prostor z ID oznako 1725-523-22 v velikosti 6,70 m2, ki se nahaja v kleti stavbe;
- WC z ID oznako 1725-512-1 v velikosti 5,50 m2, ki se nahaja v pritličju na dvorišču;
- garaža z ID oznako 1725-512-2 v velikosti 12,80 m2, ki se nahaja v pritličju na dvorišču;
- prostor z ID oznako 1725-512-4 v velikosti 4,60 m2, ki se nahaja v pritličju na dvorišču;
- prostor z ID oznako 1725-512-5 v velikosti 4,60 m2, ki se nahaja v pritličju na dvorišču;
- prostor z ID oznako 1725-512-6 v velikosti 4,70 m2, ki se nahaja v pritličju na dvorišču;
- prostor z ID oznako 1725-503-1 v velikosti 32,70 m2, ki se nahaja v pritličju na dvorišču;
- prostor z ID oznako 1725-503-2 v velikosti 32,70 m2, ki se nahaja v pritličju na dvorišču.
Nepremičnine so proste oseb in stvari. Zemljiškoknjižno stanje je urejeno v korist prodajalca. Etažna lastnina je vzpostavljena. Nepremičnina je vključena v Načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem Mestne občine Ljubljana za leto 2021. Za nepremičnino energetska računska izkaznica ni potrebna.

Izklicna vrednost: 100.000,00 EUR (z besedo: sto tisoč evrov 00/100)
Izklicna vrednost oz. končna cena ne vključuje 2% davka na promet nepremičnin, ki ga plača kupec.

Varščina: 10.000,00 EUR (z besedo: deset tisoč evrov 00/100)
Najnižji znesek višanja kupnine je 1.000 EUR (z besedo: tisoč evrov 00/100)

Razpisne datoteke