Javna dražba za prodajo nepremičnin Mestne občine Ljubljana

Zaključen: 20. 5. 2022 , odpiranje prijav: 26. 5. 2022

Datum objave: 3. 5. 2022
Rok za plačilo varščine: 20. 5. 2022
Javna dražba se bo vršila na sedežu MOL, Mestni trg 1, Ljubljana, klub 11: 26. 5. 2022

Nepremičnina na naslovu Resljeva cesta in nepremičnina na naslovu Vilharjeva 39a.

1. Predmet javne dražbe so prostori v stavbi št. 1725-466 na naslovu Resljeva cesta 14 v Ljubljani, ki se nahajajo v 2., 3., 5., 6., 7. in 8. etaži v skupni izmeri 1.250,11 m2 z naslednjimi posameznimi deli:
- poslovni prostor št. KP/6 z ID znak 1737-466-20 v izmeri 13,74 m2;
- poslovni prostor št. KP/5 z ID znak 1737-466-19 v izmeri 14,28 m2;
- poslovni prostor št. KP/4 z ID znak 1737-466-18 v izmeri 14,36 m2;
- poslovni prostor št. KP/2 z ID znak 1737-466-16 v izmeri 6,17 m2;
- poslovni prostor št. KP/16 z ID znak 1737-466-15 v izmeri 4,45 m2.
- poslovni prostor št. PP/1 z ID znak 1737-466-87 v izmeri 15,38 m2.
- poslovni prostor št. 2P/1 z ID znak 1737-466-44 v izmeri 9,41 m2;
- poslovni prostor št. 2P/2 z ID znak 1737-466-43 v izmeri 16,56 m2;
- poslovni prostor št. 2P/3 z ID znak 1737-466-42 v izmeri 30,04 m2;
- poslovni prostor št. 2P/4 z ID znak 1737-466-41 v izmeri 14,81 m2;
- poslovni prostor št. 2P/5 z ID znak 1737-466-40 v izmeri 17,73 m2;
- poslovni prostor št. 2P/6 z ID znak 1737-466-39 v izmeri 16,22 m2;
- poslovni prostor št. 2P/7 z ID znak 1737-466-38 v izmeri 17,73 m2;
- poslovni prostor št. 2P/8 z ID znak 1737-466-37 v izmeri 14,81 m2;
- poslovni prostor št. 2P/9 z ID znak 1737-466-36 v izmeri 14,81 m2;
- poslovni prostor št. 2P/10 z ID znak 1737-466-35 v izmeri 15,67 m2;
- poslovni prostor št. 2P/11 z ID znak 1737-466-34 v izmeri 15,71 m2;
- poslovni prostor št. 2P/12 z ID znak 1737-466-33 v izmeri 9,33 m2;
- poslovni prostor št. 2P/SE z ID znak 1737-466-45 v izmeri 34,73 m2;
- poslovni prostor št. 2P/H z ID znak 1737-466-91 v izmeri 58,13 m2;
- poslovni prostor št. 2P/WC z ID znak 1737-466-92 v izmeri 13,12 m2.
- poslovni prostor št. 3P/8 z ID znak 1737-466-46 v izmeri 18,95 m2;
- poslovni prostor št. 3P/7 z ID znak 1737-466-47 v izmeri 28,98 m2;
- poslovni prostor št. 3P/6 z ID znak 1737-466-48 v izmeri 32,78 m2;
- poslovni prostor št. 3P/5 z ID znak 1737-466-49 v izmeri 16,22 m2;
- poslovni prostor št. 3P/4 z ID znak 1737-466-50 v izmeri 17,73 m2;
- poslovni prostor št. 3P/3 z ID znak 1737-466-51 v izmeri 14,81 m2;
- poslovni prostor št. 3P/2 z ID znak 1737-466-52 v izmeri 28,37 m2;
- poslovni prostor št. 3P/1 z ID znak 1737-466-53 v izmeri 20,01 m2;
- poslovni prostor št. 3P/SE z ID znak 1737-466-54 v izmeri 34,73 m2;
- poslovni prostor št. 3P/H z ID znak 1737-466-94 v izmeri 73,70 m2;
- poslovni prostor št. 3P/WC z ID znak 1737-466-95 v izmeri 13,12 m2;
- poslovni prostor št. 3V/1 z ID znak 1737-466-7 v izmeri 17,70 m2;
- poslovni prostor št. 3V/2 z ID znak 1737-466-7 v izmeri 14,80 m2.
- poslovni prostor št. 4P/11 z ID znak 1737-466-55 v izmeri 25,11 m2;
- poslovni prostor št. 4P/10 z ID znak 1737-466-56 v izmeri 15,67 m2
- poslovni prostor št. 4P/9 z ID znak 1737-466-57 v izmeri 14,81 m2;
- poslovni prostor št. 4P/8 z ID znak 1737-466-58 v izmeri 14,81 m2;
- poslovni prostor št. 4P/7 z ID znak 1737-466-59 v izmeri 17,73 m2;
- poslovni prostor št. 4P/6 z ID znak 1737-466-60 v izmeri 16,22 m2;
- poslovni prostor št. 4P/5 z ID znak 1737-466-61 v izmeri 33,08 m2;
- poslovni prostor št. 4P/4 z ID znak 1737-466-62 v izmeri 14,85 m2;
- poslovni prostor št. 4P/3 z ID znak 1737-466-63 v izmeri 14,78 m2;
- poslovni prostor št. 4P/2 z ID znak 1737-466-64 v izmeri 16,12 m2;
- poslovni prostor št. 4P/1 z ID znak 1737-466-65 v izmeri 9,68 m2;
- poslovni prostor št. 4P/SE z ID znak 1737-466-66 v izmeri 34,73 m2;
- poslovni prostor št. 4P/H z ID znak 1737-466-97 v izmeri 58,13 m2;
- poslovni prostor št. 4P/WC z ID znak 1737-466-98 v izmeri 13,12 m2.
- poslovni prostor št. 5P/1 z ID znak 1737-466-79 v izmeri 16,54 m2;
- poslovni prostor št. 5P/2 z ID znak 1737-466-78 v izmeri 12,64 m2;
- poslovni prostor št. 5P/3 z ID znak 1737-466-77 v izmeri 12,45 m2;
- poslovni prostor št. 5P/4 z ID znak 1737-466-76 v izmeri 12,85 m2;
- poslovni prostor št. 5P/5 z ID znak 1737-466-75 v izmeri 14,91 m2;
- poslovni prostor št. 5P/6 z ID znak 1737-466-74 v izmeri 10,10 m2;
- poslovni prostor št. 5P/9 z ID znak 1737-466-71 v izmeri 12,35 m2;
- poslovni prostor št. 5P/10 z ID znak 1737-466-70 v izmeri 13,17 m2;
- poslovni prostor št. 5P/11 z ID znak 1737-466-69 v izmeri 10,16 m2;
- poslovni prostor št. 5P/12 z ID znak 1737-466-68 v izmeri 9,43 m2;
- poslovni prostor št. 5P/13 z ID znak 1737-466-67 v izmeri 9,51 m2;
- poslovni prostor št. 5P/SE z ID znak 1737-466-80 v izmeri 34,73 m2;
- poslovni prostor št. 5P/H z ID znak 1737-466-100 v izmeri 46,60 m2;
- poslovni prostor št. 5P/WC z ID znak 1737-466-101 v izmeri 9,07 m2;
- poslovni prostor št. 5P/7 z ID znak 1737-466-73 v izmeri 15,32 m2;
- poslovni prostor št. 5P/8 z ID znak 1737-466-72 v izmeri 12,35 m2,
s pripadajočim solastniškim deležem na posebnih skupnih delih in splošnih skupnih delih stavbe.

Prostori v skupni izmeri 1.250,11 m2 so zasedeni, in sicer z najemnikom, ki ima s prodajalcem sklenjeno Najemno pogodbo št. 3528-200/2021-4 z dne 10. 8. 2021, za določen čas petih let. Kupec prevzema vse pravice in obveznosti iz teh razmerij.

Zemljiškoknjižno stanje je urejeno v korist prodajalca. Etažna lastnina je vzpostavljena. Nepremičnina je vključena v Načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem Mestne občine Ljubljana za leto 2022. Za nepremičnino je izdelana energetska računska izkaznica št. 2016-142-161-34535 z dne 9.2.2016.

Izklicna vrednost: 2.260.000,00 EUR (z besedo: dva milijona dvesto šestdeset tisoč evrov 00/100)
Izklicna vrednost oz. končna cena ne vključuje 2% davka na promet nepremičnin, ki ga plača kupec.

Varščina: 226.000,00 EUR (z besedo: dvesto šestindvajset evrov 00/100)
Najnižji znesek višanja kupnine je 1.000 EUR (z besedo: tisoč evrov 00/100)

2. Predmet javne dražbe je poslovni prostor št. P01 v zmeri 19,5 m2 z ID oznako nepremičnine 2636-3431-9 (2636 Bežigrad, stavba 3431, del 9) na naslovu Vilharjeva 39a v Ljubljani. Poslovni prostor se nahaja v pritličju stavbe, je prazen ter potreben prenove. Zemljiškoknjižno stanje je urejeno v korist prodajalca. Nepremičnina ni vključena v Načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem Mestne občine Ljubljana za leto 2022, zato se prodaja po 27. členu Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (ZSPDSLS-1, Uradni list RS, št. 11/18 in 79/18 . Za poslovni prostor je izdelana energetska računska izkaznica, energijski kazalniki energetske učinkovitosti so označeni z razredom E (105-150 kWh/m2a).

Izklicna vrednost: 34.200,00 EUR (z besedo: štiriintrideset tisoč dvesto evrov 00/100)
Izklicna vrednost oz. končna cena ne vključuje 2% davka na promet nepremičnin, ki ga plača kupec.
Varščina: 3.420,00 EUR (z besedo: tri tisoč štiristo dvajset evrov 00/100)
Najnižji znesek višanja kupnine je 1.000 EUR (z besedo: tisoč evrov 00/100)

 

Razpisne datoteke