Javna dražba za prodajo nepremičnin Mestne občine Ljubljana

Zaključen: 10. 6. 2022 , odpiranje prijav: 16. 6. 2022

Datum objave: 25. 5. 2022
Rok za prijavo: 10. 6. 2022 Vplačilo varščine do 24:00 ure
Kraj in čas javne dražbe: 16. 6. 2022 na sedežu Mestne občine Ljubljana, Mestni trg 1, Ljubljana, v KLUB 15, s pričetkom ob 11:00 uri

Predmet javne dražbe:

1. nepozidani stavbni zemljišči:
- parc. št. 3152 (ID znak: parcela 1994 3152) v izmeri 252 m2, k. o. 1994 Dobrova
- parc. št. 1990/6 (ID znak: parcela 1994 1990/6) v izmeri 14 m2, k. o. 1994 Dobrova.

Izklicna cena: 34.580,00 EUR (z besedo: štiriinšestdeset tisoč osemsto šestnajst eurov 00/100).
Navedena izklicna cena ne vključuje 22% davka na dodano vrednost, ki ga plača kupec.

 

2. nepozidano stavbno zemljišče:
- parc. št. 106/15 (ID znak: parcela 1770 106/15) v izmeri 1994 m2, k. o. 1770 Kašelj

Izklicna cena: 398.800,00 EUR (z besedo: tristo osemindevetdeset tisoč osemsto eurov 00/100).
Navedena izklicna cena ne vključuje 22% davka na dodano vrednost, ki ga plača kupec.

Razpisne datoteke