Javna dražba za prodajo nepremičnin Mestne občine Ljubljana

Zaključen: 11. 11. 2022 , odpiranje prijav: 17. 11. 2022

Datum objave: 19. 10. 2022
Rok za plačilo varščine: 11. 11. 2022
Javna dražba se bo vršila na sedežu MOL, Mestni trg 1, Ljubljana, KLUB 15, s pričetkom ob 11. uri: 17. 11. 2022

1. Predmet javne dražbe je nepozidano stavbno zemljišče:
- parc. št. 389/1 (ID znak: parcela 1770 389/1) v izmeri 572 m2, k.o. 1770 Kašelj

V Odloku o občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Ljubljana – izvedbeni del (Uradni list RS, št. 78/10, 10/11 – DPN, 22/11 – popr., 43/11 – ZKZ-C, 53/12 – obv. razl., 9/13, 23/13 – popr., 72/13 – DPN, 71/14 – popr., 92/14 – DPN, 17/15 – DPN, 50/15 – DPN, 88/15 – DPN, 95/15, 38/16 – avtentična razlaga, 63/16 in 12/17 – popr., 12/18 – DPN, 42/18, 78/19 – DPN in 59/22) je predmetno zemljišče opredeljeno v enoti urejanja prostora (EUP) PO-612 z namembnostjo SSce – pretežno eno in dvostanovanjske površine.

Pri predmetnem zemljišču je vknjižena neprava stvarna služnost v korist Telekoma Slovenije d.d., Ljubljana in plomba o vpisu služnosti v korist Telemacha.

Izklicna cena: 143.000,00 EUR (z besedo: sto triinštirideset tisoč eurov 00/100). Navedena izklicna cena ne vključuje 22% davka na dodano vrednost, ki ga plača kupec.

2. Predmet javne dražbe je nepozidano stavbno zemljišče:
parc. št. 2239/89 (ID znak: parcela 1735 Stožice) v izmeri 193 m2, k.o. 1735 Stožice

V Odloku o občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Ljubljana – izvedbeni del (Uradni list RS, št. 78/10, 10/11 – DPN, 22/11 – popr., 43/11 – ZKZ-C, 53/12 – obv. razl., 9/13, 23/13 – popr., 72/13 – DPN, 71/14 – popr., 92/14 – DPN, 17/15 – DPN, 50/15 – DPN, 88/15 – DPN, 95/15, 38/16 – avtentična razlaga, 63/16 in 12/17 – popr., 12/18 – DPN, 42/18, 78/19 – DPN in 59/22) je predmetno zemljišče opredeljeno v enoti urejanja prostora (EUP) BE-390 z namembnostjo SSse – splošne eno in dvostanovanjske površine.

Pri predmetnem zemljišču je vknjižena neprava stvarna služnost v korist Telekoma Slovenije d.d., Ljubljana.

Izklicna cena: 38.600,00 EUR (z besedo: osemintrideset tisoč šeststo eurov 00/100). Navedena izklicna cena ne vključuje 22% davka na dodano vrednost, ki ga plača kupec.

3. Predmet javne dražbe je pozidano stavbno zemljišče:
- parc. št. 2013/21 (ID znak: parcela 1723 2013/21) v izmeri 529 m2, k.o. 1723 Vič

V Odloku o občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Ljubljana – izvedbeni del (Uradni list RS, št. 78/10, 10/11 – DPN, 22/11 – popr., 43/11 – ZKZ-C, 53/12 – obv. razl., 9/13, 23/13 – popr., 72/13 – DPN, 71/14 – popr., 92/14 – DPN, 17/15 – DPN, 50/15 – DPN, 88/15 – DPN, 95/15, 38/16 – avtentična razlaga, 63/16 in 12/17 – popr., 12/18 – DPN, 42/18, 78/19 – DPN in 59/22) je predmetno zemljišče opredeljeno v enoti urejanja prostora (EUP) RD-404 z namembnostjo SSse – splošne eno in dvostanovanjske površine.

Izklicna cena: 93.104,00 EUR (z besedo: triindevetdeset tisoč sto štiri eure 00/100). Navedena izklicna cena ne vključuje 2% davka na promet nepremičnin, ki ga plača kupec.

4. Predmet javne dražbe so pozidana stavbna zemljišča:
- parc. št. 2280/75 (ID znak: parcela 1735 2280/75) v izmeri 105 m2, parc. št. 2280/80 (ID znak: parcela 1735 2280/80) v izmeri 84 m2 in parc. št. 2280/44 (ID znak: parcela 1735 2280/44), vse k.o. 1735 Stožice

Prodajajo se zemljišča pod objektom. Objekta ni zgradila Mestna občina Ljubljana in je zaseden z uporabnikom.

V Odloku o občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Ljubljana – izvedbeni del (Uradni list RS, št. 78/10, 10/11 – DPN, 22/11 – popr., 43/11 – ZKZ-C, 53/12 – obv. razl., 9/13, 23/13 – popr., 72/13 – DPN, 71/14 – popr., 92/14 – DPN, 17/15 – DPN, 50/15 – DPN, 88/15 – DPN, 95/15, 38/16 – avtentična razlaga, 63/16 in 12/17 – popr., 12/18 – DPN, 42/18, 78/19 – DPN in 59/22) je predmetno zemljišče opredeljeno v enoti urejanja prostora (EUP) BE-390 z namembnostjo SSse – splošne eno in dvostanovanjske površine.

Izklicna cena: 77.264,00,00 EUR (z besedo: sedeminsedemdeset tisoč dvesto štiriinšestdeset eurov 00/100). Navedena izklicna cena ne vključuje 2% davka na promet nepremičnin, ki ga plača kupec.

Razpisne datoteke