Javna dražba za prodajo nepremičnin Mestne občine Ljubljana

Zaključen: 14. 4. 2023 , odpiranje prijav: 20. 4. 2023

Datum objave: 23. 3. 2023
Rok za plačilo varščine:: 14. 4. 2023
Javna dražba se bo vršila na sedežu MOL, Mestni trg 1, Ljubljana, v KLUB 11: 20. 4. 2023 ob 11:00 (zemljišče pod točko 1), 11:20 (zemljišče pod točko 2) in 11:40 uri (zemljišče pod točko 3)

Zemljišča v k. o. 1735 Stožice.

1. Predmet javne dražbe je pozidano* stavbno zemljišče s:
- parc. št. 2372/37 (ID znak: parcela 1735 2372/37) v izmeri 146 m², k. o. 1735 Stožice.

V Odloku o občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Ljubljana – izvedbeni del (Uradni list RS, št. 78/10, 10/11 - DPN, 22/11 - popr., 43/11-ZKZ-C, 53/12 - obv. razl., 9/13, 23/13 - popr., 72/13 - DPN, 71/14 - popr., 92/14 - DPN, 17/15 - DPN, 50/15 - DPN, 88/15 - DPN in 95/15, 38/16 - avtentična razlaga, 63/16, 12/17 - popr., 12/18 - DPN, 42/18 in 78/19 - DPN) je predmetno zemljišče opredeljeno v enoti urejanja prostora (EUP) PS-323, z namembnostjo SSse – splošne eno in dvostanovanjske površine.

*zemljišče skladno z določili Odloka o občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Ljubljana – izvedbeni del ni samostojno zazidljivo. Na zemljišču stoji objekt, ki ga ni postavila Mestna občina Ljubljana. Zemljišče nima neposrednega dostopa z javne površine.

Izklicna cena: 25.696,00 EUR (z besedo: petindvajset tisoč šesto šestindevetdeset eurov in 00/100). Navedena izklicna cena ne vključuje 2 % davka na promet nepremičnin, ki ga plača kupec.

 

2. Predmet javne dražbe je pozidano stavbno zemljišče s:
- parc. št. 2280/65 (ID znak: parcela 1735 2280/65) v izmeri 518m², k. o. 1735 Stožice.

V Odloku o občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Ljubljana – izvedbeni del (Uradni list RS, št. 78/10, 10/11 - DPN, 22/11 - popr., 43/11-ZKZ-C, 53/12 - obv. razl., 9/13, 23/13 - popr., 72/13 - DPN, 71/14 - popr., 92/14 - DPN, 17/15 - DPN, 50/15 - DPN, 88/15 - DPN in 95/15, 38/16 - avtentična razlaga, 63/16, 12/17 - popr., 12/18 - DPN, 42/18 in 78/19 - DPN) je predmetno zemljišče opredeljeno v enoti urejanja prostora (EUP) BE-615, z namembnostjo SSse – splošne eno in dvostanovanjske površine.

Pri zemljišču je vpisana neprava stvarna služnost v korist Telemacha d.o.o. Predmet prodaje je zemljišče. Na delu zemljišča stoji objekt, ki ga ni zgradila Mestna občina Ljubljana in je zaseden z uporabnikom.

Izklicna cena: 91.168,00 EUR (z besedo: enaindevetdeset tisoč sto oseminšestdeset eurov in 00/100). Navedena izklicna cena ne vključuje 2 % davka na promet nepremičnin, ki ga plača kupec.

 

3. Predmet javne dražbe je pozidano stavbno zemljišče s:
- parc. št. 2280/73 (ID znak: parcela 1735 2280/73) v izmeri 658m², k. o. 1735 Stožice.

V Odloku o občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Ljubljana – izvedbeni del (Uradni list RS, št. 78/10, 10/11 - DPN, 22/11 - popr., 43/11-ZKZ-C, 53/12 - obv. razl., 9/13, 23/13 - popr., 72/13 - DPN, 71/14 - popr., 92/14 - DPN, 17/15 - DPN, 50/15 - DPN, 88/15 - DPN in 95/15, 38/16 - avtentična razlaga, 63/16, 12/17 - popr., 12/18 - DPN, 42/18 in 78/19 - DPN) je predmetno zemljišče opredeljeno v enoti urejanja prostora (EUP) BE-615, z namembnostjo SSse – splošne eno in dvostanovanjske površine.

Pri zemljišču je vpisana neprava stvarna služnost v korist Telemacha d.o.o. Predmet prodaje je zemljišče. Na delu zemljišča stoji objekt, ki ga ni zgradila Mestna občina Ljubljana in je zaseden z uporabnikom.

Izklicna cena: 115.808,00 EUR (z besedo: sto petnajst tisoč osemsto osem  eurov in 00/100). Navedena izklicna cena ne vključuje 2 % davka na promet nepremičnin, ki ga plača kupec.

 

Razpisne datoteke