Javna dražba za prodajo nepremičnin Mestne občine Ljubljana

Zaključen: 9. 5. 2024 , odpiranje prijav: 16. 5. 2024

Datum objave: 17. 4. 2024
Rok za plačilo varščine: 9. 5. 2024
Javna dražba se bo vršila na sedežu MOL, Mestni trg 1, Ljubljana, klub 15: 16. 5. 2024

Predmet javne dražbe je stanovanjska enota – garsonjera z ID oznako 2200-1145-8 v skupni izmeri 29,9 m2 s pripadajočim deležem na skupnih prostorih ter na zemljišču na naslovu Ravne v Bohinju 23 v Bohinjski Bistrici. Stanovanjska enota se nahaja v 1. nadstropju stavbe in je prazna. Zemljiškoknjižno stanje je urejeno v korist prodajalca. Nepremičnina je vključena v Načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem Mestne občine Ljubljana za leto 2024.

Izklicna vrednost: 89.700,00 EUR (z besedo: devetinosemdeset tisoč sedemsto evrov 00/100)
Izklicna vrednost oz. končna cena ne vključuje 2% davka na promet nepremičnin, ki ga plača kupec.
Varščina: 8.970,00 EUR (z besedo: osem tisoč devetsto sedemdeset evrov 00/100)
Najnižji znesek višanja kupnine je 1.000 EUR (z besedo: tisoč evrov 00/100)

Razpisne datoteke