Javna dražba za prodajo nepremičnin Mestne občine Ljubljana

Zaključen: 15. 12. 2009

Datum objave: 27. 11. 2009
Rok za prijavo: 15. 12. 2009

Nezazidano stavbno zemljišče parc.št. 245/271, 245/329, 245/330, 245/331, 245/332, 245/333, 245/334, 246/35, 246/47, 246/49 vse k.o. Karlovško predmestje z izhodiščno ceno 6.500.000,00. Nezazidano stavbno zemljišče parc.št. 2720/11, 2729, 2726, 2738, 2739, 2740, 2741, 2742, 3770, 3771 vse k.o. Tabor z izhodiščno ceno 3.550.000,00 EUR.

Mestna občina Ljubljana, Ljubljana, Mestni trg 1, bo dne 15.12.2009 ob 9.30 uri v Klubu 15 na Magistratu, Ljubljana, Mestni trg 1, izvedla Javno dražbo za prodajo nepremičnin Mestne občine Ljubljana za nezazidano stavbno zemljišče parc.št. 245/271, 245/329, 245/330, 245/331, 245/332, 245/333, 245/334, 246/35, 246/47, 246/49 vse k.o. Karlovško predmestje z izhodiščno ceno 6.500.000,00 EUR in ob 10.00 uri Javno dražbo za prodajo nepremičnin za nezazidano stavbno zemljišče parc.št. 2720/11, 2729, 2726, 2738, 2739, 2740, 2741, 2742, 3770, 3771 vse k.o. Tabor z izhodiščno ceno 3.550.000,00 EUR.

Razpisne datoteke