Javna dražba za prodajo nepremičnin Mestne občine Ljubljana

Zaključen: 25. 2. 2010 , odpiranje prijav: 25. 2. 2010

Datum objave: 5. 2. 2010
Rok za prijavo: 25. 2. 2010
Odpiranje prijav: 25. 2. 2010

  • Nezazidano stavbno zemljišče:parc.št. 553/2 sadovnjak v izmeri 421 m², vpisano v zk vl.št. 1077 k.o. Zadobrova
  • Zemljišče, ki je predmet prodaje, se po določilih Dolgoročnega plana občin in mesta Ljubljane za obdobje 1986-2000 za območje Mestne občine Ljubljana nahaja v območju urejanja MS 7/2 Novo Polje, v površinah za stanovanja in spremljajoče dejavnosti.
    Območje urejanja MS 7/2 Novo Polje, kjer se nahaja predmetno zemljišče, se ureja z določili Odloka o novelaciji zazidalnega načrta MS 10 – Novo Polje (Uradni list SRS, št. 18/81).
  • Predmetno obremenjeno z služnostno pravico hoje, vožnje in živinogoje v korist
    sosednje parcele
     

Razpisne datoteke