Javna dražba za prodajo nepremičnin Mestne občine Ljubljana

Zaključen: 25. 2. 2010 , odpiranje prijav: 25. 2. 2010

Datum objave: 5. 2. 2010
Rok za prijavo: 25. 2. 2010
Odpiranje prijav: 25. 2. 2010

  • Nezazidano stavbno zemljišče:Parc.št. 956/14 dvorišče v izmeri 60 m2, vpisano v vl.št. 954 k.o. Zgornja Šiška. Zemljišče, ki je predmet prodaje, se po določilih Dolgoročnega plana občin in mesta Ljubljane za obdobje 1986-2000 za območje Mestne občine Ljubljana nahaja v območju urejanja ŠS 1/3 Pod hribom, v morfološki enoti 2B/1, v območju za individualno stanovanjsko gradnjo-strnjena zazidava .
    Območje urejanja ŠS 1/3 Pod hribom, kjer se nahaja predmetno zemljišče, se ureja z Odlokom o prostorskih ureditvenih pogojih za plansko celoto Š 1 – Spodnja Šiška.
    Nepremičnina je prosta vseh bremen.
     

Razpisne datoteke