Javna dražba za prodajo nepremičnin Mestne občine Ljubljana

Zaključen: 11. 6. 2010

Datum objave: 28. 5. 2010
Rok za prijavo: 11. 6. 2010

Objava v Uradnem listu št. 42 z dne 28. 5. 2010. Dražba se bo vršila 11. junija v Klubu 15 s pričetkom ob 10. uri!

PREDMET JAVNE DRAŽBE

Nezazidano stavbno zemljišče:
parc.št. 1222/16 travnik v izmeri 850 m², vpisano v zk vl.št. 788 k.o. Lipoglav
Zemljišče, ki je predmet prodaje, se po določilih Dolgoročnega plana občin in mesta Ljubljane za obdobje 1986-2000 za območje Mestne občine Ljubljana nahaja v območju urejanja MS 13/4 Mali Lipoglav, v površinah za stanovanja in spremljajoče dejavnosti
Območje urejanja MS 13/4 Mali Lipoglav, kjer se nahaja predmetno zemljišče, se ureja z določili Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za planski celoti M 12 Besnica in M 13 Lipoglav (Uradni list RS, št. 70/95).
 

Razpisne datoteke