Javna dražba za prodajo nepremičnin Mestne občine Ljubljana

Zaključen: 7. 5. 2015 , odpiranje prijav: 7. 5. 2015

Datum objave: 17. 4. 2015
Rok za prijavo: 7. 5. 2015 Kandidati se bodo morali 15 minut pred začetkom javne dražbe izkazati z dokazili iz 7. točke te objave.
Odpiranje prijav: 7. 5. 2015 MOL, Mestni trg 1, Ljubljana, Klub 15, s pričetkom ob 11:00 uri, po vrstnem redu objavljenem v RD

poslovni prostor št. 301 na naslovu Miklošičeva 26
poslovni prostor št. P01 na naslovu Žabjak 4

Predmet javne dražbe in izklicna cena

  1. Predmet javne dražbe je poslovni prostor št. 301 v tretjem nadstropju stavbe v izmeri 77,50 m2 z id. oznako nepremičnine 1737-303-33 v stavbi št. 303 na naslovu Miklošičeva cesta 26 v Ljubljani v k.o. 1737-Tabor. Nepremičnina je v času prodaje prosta in ni zasedena z najemnikom. Za predmetno stavbo še ni vzpostavljena etažna lastnina, zato bo vpis lastninske pravice na posameznem delu v zemljiško knjigo mogoč šele po vzpostavitvi etažne lastnine, pri čemer se Mestna občina Ljubljana obvezuje, da bo kupcu izdala zemljiškoknjižno dovolilo za vpis lastninske pravice. Prodajalec ne prevzema nobenih obveznosti iz morebiti drugače ugotovljene površine pri vpisu stavbe v kataster stavb. Nepremičnina je vključena v Načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem Mestne občine Ljubljana za leto 2015. Za poslovni prostor energetska računska izkaznica v skladu s 334. členom EZ-1, ni potrebna.
    Izklicna cena: 109.000,00 EUR (z besedo: stodevettisoč evrov 00/100) Navedena cena ne vključuje 2% davka na promet nepremičnin, ki ga plača kupec.
     
  2. Predmet javne dražbe je poslovni prostor št. P01 v pritličju objekta v skupni izmeri 38,81 m2 v stavbi na naslovu Žabjak 4 v Ljubljani z id oznako nepremičnine 1728-458-2 v k.o. 1728 – Ljubljana-mesto. Nepremičnina je v času prodaje prosta in ni zasedena z najemnikom. Nepremičnina je vključena v Načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem Mestne občine Ljubljana za leto 2015. Za poslovni prostor energetska računska izkaznica v skladu s 334. členom EZ-1, ni potrebna.
    Izklicna cena: 48.600,00 EUR (z besedo: oseminštiridesettisočšeststo evrov 00/100) Navedena cena ne vključuje 2% davka na promet nepremičnin, ki ga plača kupec.

Razpisne datoteke