Javna dražba za prodajo nepremičnin Mestne občine Ljubljana

Zaključen: 15. 10. 2015 , odpiranje prijav: 15. 10. 2015

Datum objave: 29. 9. 2015
Rok za prijavo: 15. 10. 2015 Kandidati se bodo morali 15 minut pred začetkom javne dražbe izkazati z dokazili iz 7. točke te objave.
Odpiranje prijav: 15. 10. 2015 Mestni trg 1, Ljubljana, Klub 15, s pričetkom ob 11:00 uri, po vrstnem redu objavljenem v RD

poslovni prostor na naslovu Kotnikova ulica 17
poslovni prostor na naslovu Gregorčičeva ulica 5
poslovni prostor na naslovu Gregorčičeva ulica 7
poslovni prostor na naslovu Grablovičeva 56 (L-10)
poslovni prostor na naslovu Grablovičeva 58 (L-8)
poslovni prostor na naslovu Grablovičeva 58 (L-9)

Predmet javne dražbe in izklicna cena

 1. Predmet javne dražbe je poslovni prostor št. K01 v skupni izmeri 32,00 m2 v kletni etaži stanovanjsko poslovne zgradbe na naslovu Kotnikova ulica 17 v Ljubljani z ID oznako 1737-1910-6, k.o. 1737 – Tabor. Za stavbo na Kotnikovi ulici 17 v Ljubljani z oznako stavbe 1737-1910 v zemljiški knjigi še ni vzpostavljena etažna lastnina, zato bo vpis lastninske pravice v zemljiško knjigo mogoč šele po vzpostaviti etažne lastnine, pri čemer pa se Mestna občina Ljubljana obvezuje, da bo kupcu izdala ustrezno zemljiškoknjižno dovolilo za vpis, v kolikor bo to potrebno. Mestna občina Ljubljana ne prevzema nobenih obveznosti iz morebiti drugače ugotovljene površine posameznega dela v katastru stavb. Nepremičnina je v času prodaje prosta. Nepremičnina je vključena v Načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem Mestne občine Ljubljana za leto 2015. Za poslovni prostor je izdelana energetska računska izkaznica, energijski kazalniki energetske učinkovitosti so označeni z razredom D (60-105 kWh/m2a).
  Izklicna cena: 32.000,00 EUR (z besedo: dvaintridesettisoč tisoč evrov 00/100) Navedena cena ne vključuje 2% davka na promet nepremičnin, ki ga plača kupec.
   
 2. Predmet prodaje je poslovni prostor št. P01 z ID oznako 1721-344-31 v visokem pritličju stavbe na naslovu Gregorčičeva 5 v Ljubljani v skupni izmeri 91,40 m2 v k.o. 1721-Gradišče I. Za stavbo št. 344 z naslovom Gregorčičeva 5 v Ljubljani še ni vzpostavljena etažna lastnina. Mestna občina Ljubljana je vpisana kot lastnica v deležu 5480/10000 pri nerazdeljenem posameznem delu 1721-344-9999, zato bo vpis lastninske pravice na posameznem delu v zemljiško knjigo mogoč šele po vzpostavitvi etažne lastnine v zemljiški knjigi, pri čemer se Mestna občina Ljubljana obvezuje, da bo kupcu izdala zemljiškoknjižno dovolilo za vpis lastninske pravice. Mestna občina Ljubljana ne prevzema nobenih obveznosti iz morebiti drugače ugotovljene površine posameznega dela v katastru stavb. Poslovni prostor je v času prodaje zaseden z uporabnikom, ki ima s prodajalcem sklenjeno pogodbo o oddaji nepremičnine v brezplačno uporabo za določen čas. Kupec bo z dnem podpisa pogodbe prevzel vse pravice in obveznosti najemodajalca po pogodbi. Predmetna nepremičnina je vključena v Načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem Mestne občine Ljubljana za leto 2015. Za poslovni prostor je izdelana energetska računska izkaznica, energijski kazalniki energetske učinkovitosti so označeni z razredom D (60-105 kWh/m2a).
  Izklicna cena: 111.000,00 EUR (z besedo: stoenajsttisoč evrov 00/100) Navedena cena ne vključuje 2% davka na promet nepremičnin, ki ga plača kupec.
   
 3. Predmet prodaje je poslovni prostor št. 101 z ID oznako 1721-375-16 v prvem nadstropju stavbe na naslovu Gregorčičeva 7 v Ljubljani v skupni izmeri 152,30 m2 v k.o. 1721-Gradišče I. Za stavbo št. 375 z naslovom Gregorčičeva 7 v Ljubljani še ni vzpostavljena etažna lastnina. Mestna občina Ljubljana je vpisana kot lastnica v deležu 5480/10000 pri nerazdeljenem posameznem delu 1721-375-9999, zato bo vpis lastninske pravice na posameznem delu v zemljiško knjigo mogoč šele po vzpostavitvi etažne lastnine v zemljiški knjigi, pri čemer se Mestna občina Ljubljana obvezuje, da bo kupcu izdala zemljiškoknjižno dovolilo za vpis lastninske pravice. Mestna občina Ljubljana ne prevzema nobenih obveznosti iz morebiti drugače ugotovljene površine posameznega dela v katastru stavb. Nepremičnina je v času prodaje prosta. Predmetna nepremičnina je vključena v Načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem Mestne občine Ljubljana za leto 2015. Za poslovni prostor je izdelana energetska računska izkaznica, energijski kazalniki energetske učinkovitosti so označeni z razredom D (60-105 kWh/m2a).
  Izklicna cena: 185.000,00 EUR (z besedo: stopetinosemdesettisoč evrov 00/100) Navedena cena ne vključuje 2% davka na promet nepremičnin, ki ga plača kupec.
   
 4. Predmet javne dražbe je poslovni prostor - lokal št. 10 v kleti in pritličju objekta v skupni izmeri 115,14 m2 v stavbi na naslovu Grablovičeva 56 v Ljubljani z ID oznako nepremičnine 1727-1052-14 (pritličje v izmeri 35,57 m2, servisni prostor v 1. kleti v izmeri 11,78 m2) in z ID oznako 1727-1988-17 (pritličje v izmeri 37,05 m2, servisni prostor v 1. kleti v izmeri 30,74 m2) v k.o. 1727 – Poljansko predmestje. Nepremičnina je v času prodaje prosta. Zemljiškoknjižno stanje je urejeno v korist prodajalca. Nepremičnina je vključena v Načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem Mestne občine Ljubljana za leto 2015. Za poslovni prostor je izdelana energetska računska izkaznica, energijski kazalniki energetske učinkovitosti so označeni z razredom D (60-105 kWh/m2a).
  Izklicna cena: 120.000,00 EUR (z besedo: stodvajsettisoč evrov 00/100) Navedena cena ne vključuje 2% davka na promet nepremičnin, ki ga plača kupec.
   
 5. Predmet javne dražbe je poslovni prostor - lokal št. 8 v skupni izmeri 48,79 m2 na naslovu Grablovičeva 58 v Ljubljani (pritličje v izmeri 31,20 m2, servisni prostor v 1. kleti v izmeri 17,59 m2) v Ljubljani z ID oznako 1727-1005-16 v k.o. 1727-Poljansko predmestje (pisarniška dejavnost, storitvena dejavnost, trgovina z neživili). Zemljiškoknjižno stanje je urejeno v korist prodajalca. Poslovni prostor je zaseden z najemnikom, ki ima s prodajalcem sklenjeno najemno razmerje za določen čas, drugih bremen je nepremičnina prosta. Oprema, ki se nahaja v poslovnem prostoru je last najemnika in ni predmet te prodaje. Kupec bo z dnem podpisa pogodbe prevzel vse pravice in obveznosti najemodajalca po najemni pogodbi. Predmetna nepremičnina je vključena v Načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem Mestne občine Ljubljana za leto 2015. Za poslovni prostor je izdelana energetska računska izkaznica, energijski kazalniki energetske učinkovitosti so označeni z razredom D (60-105 kWh/m2a).
  Izklicna cena: 52.000,00 EUR (z besedo: dvainpetdesettisoč evrov 00/100) Navedena cena ne vključuje 2% davka na promet nepremičnin, ki ga plača kupec.
   
 6. Predmet javne dražbe je poslovni prostor - lokal št. 9 v skupni izmeri 48,83 m2 na naslovu Grablovičeva 58 v Ljubljani (pritličje v izmeri 31,23 m2, servisni prostor v 1. kleti v izmeri 17,60 m2) v Ljubljani z ID oznako št. 1727-1988-16 v k.o. 1727-Poljansko predmestje (pisarniška dejavnost, storitvena dejavnost, trgovina z neživili). Zemljiškoknjižno stanje je urejeno v korist prodajalca. Poslovni prostor je zaseden z najemnikom, ki ima s prodajalcem sklenjeno najemno razmerje za nedoločen čas, drugih bremen je nepremičnina prosta. Oprema, ki se nahaja v poslovnem prostoru je last najemnika in ni predmet te prodaje. Kupec bo z dnem podpisa pogodbe prevzel vse pravice in obveznosti najemodajalca po najemni pogodbi. Predmetna nepremičnina je vključena v Načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem Mestne občine Ljubljana za leto 2015. Za poslovni prostor je izdelana energetska računska izkaznica, energijski kazalniki energetske učinkovitosti so označeni z razredom D (60-105 kWh/m2a).
  Izklicna cena: 52.000,00 EUR (z besedo: dvainpetdesettisoč evrov 00/100) Navedena cena ne vključuje 2% davka na promet nepremičnin, ki ga plača kupec.

Razpisne datoteke