Javna dražba za prodajo nepremičnin Mestne občine Ljubljana

Zaključen: 22. 10. 2015 , odpiranje prijav: 22. 10. 2015

Datum objave: 6. 10. 2015
Rok za prijavo: 22. 10. 2015 Kandidati se bodo morali 15 minut pred začetkom javne dražbe izkazati z dokazili iz 7. točke te objave.
Odpiranje prijav: 22. 10. 2015 MOL, Mestni trg 1, Ljubljana, Klub 15, s pričetkom ob 11:00 uri, po vrstnem redu objavljenem v RD

poslovni prostor na naslovu Vilharjeva cesta 33
poslovni prostor na naslovu Slomškova ulica 11
poslovni prostor PO1 na naslovu Tržaška cesta 27
poslovni prostor PO3 na naslovu Tržaška cesta 27
poslovni prostor PO2 na naslovu Tržaška cesta 27
poslovni prostor na naslovu Kolodvorska ulica 6.

Predmet javne dražbe in izklicna cena

 1. Predmet javne dražbe je poslovna stavba v skupni izmeri 1355,15 m2, ki se nahaja na naslovu Vilharjeva cesta 33 v Ljubljani, ki stoji na zemljišču z ID oznako 2636-1749/0-0 v izmeri 418 m2, pripadajoče zemljišče z ID oznako 2636-1748/9-0 v izmeri 529 m2 in pripadajoče zemljišče z ID oznako 2636-1748/4-0 v izmeri 53 m2, vse k.o. 2636 – Bežigrad. Pri nepremičnini z ID oznako 2636-1749/0-0, je vknjižena ID pravica 11174813 za rabo, ID pravici 11137013 in 11137014 za nepravi stvarni služnosti prehoda skozi skupni vhod iz novega dela stavbe Vilharjeve ul. 33, stoječe na parc. št. 1749 v stari del stavbe Vilharjeve ul. 33, stoječe na zemljišču parc. št. 1748/2 in 1748/3, v korist dveh služnostnih upravičencev in ID pravica 11244234, za nepravo stvarno služnost za že zgrajeno javno komunikacijsko omrežje in pripadajočo infrastrukturo Telekoma Slovenije d.d. z dne 29. 10. 2009. Pri nepremičninah z ID oznako 2636-1748/4-0, je vknjižena ID pravica 11174813 za rabo, ID pravici 11137015 in 11137016 za nepravi stvarni služnosti pešhoje in vožnje z osebnimi vozili prek zemljišča parc. št. 1748/5 in 1748/4 do parc. št. 1748/1 v korist dveh služnostnih upravičencev in ID pravica 11244234, za nepravo stvarno služnost za že zgrajeno javno komunikacijsko omrežje in pripadajočo infrastrukturo Telekoma Slovenije d.d. z dne 29. 10. 2009. Pri nepremičnini z ID oznako 2636-1748/9-0, je vknjižena ID pravica 11174813 za rabo, ID pravici 11137015 in 11137016 za nepravi stvarni služnosti pešhoje in vožnje z osebnimi vozili prek zemljišča parc. št. 1748/5 in 1748/4 do parc. št. 1748/1 v korist dveh služnostnih upravičencev. Mestna občina Ljubljana ne prevzema nobenih obveznosti iz morebiti drugače ugotovljene površine posameznega dela v katastru stavb. Del poslovne stavbe je zaseden z najemnikom, ki ima s prodajalcem sklenjeno pogodbo o oddaji nepremičnine za nedoločen čas. Kupec bo z dnem podpisa pogodbe prevzel vse pravice in obveznosti najemodajalca po pogodbi. Nepremičnina je vključena v Načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem Mestne občine Ljubljana za leto 2015. Za poslovni prostor je izdelana energetska računska izkaznica, energijski kazalniki energetske učinkovitosti so označeni z razredom C (35-60 kWh/m2a).
  Izklicna cena: 1.152.000,00 EUR (z besedo: enmiljonstodvainpetdesettisoč evrov 00/100) Navedena cena ne vključuje 2% davka na promet nepremičnin, ki ga plača kupec.
   
 2. Predmet javne dražbe je poslovni prostor št. P01 v skupni izmeri 24,03 m2 v pritličju poslovno stanovanjske zgradbe na naslovu Slomškova ulica 11 v Ljubljani z ID oznako 1737-300-4, k.o. 1737 – Tabor. Zemljiškoknjižno stanje je urejeno v korist prodajalca. Nepremičnina je v času prodaje zasedena z najemnikom, ki ima s prodajalcem sklenjeno pogodbo o oddaji nepremičnine za nedoločen čas. Kupec bo z dnem podpisa pogodbe prevzel vse pravice in obveznosti najemodajalca po pogodbi. Nepremičnina se prodaja brez opreme, ki se nahaja v poslovnem prostoru. Nepremičnina je vključena v Načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem Mestne občine Ljubljana za leto 2015. Za poslovni prostor je izdelana energetska računska izkaznica, energijski kazalniki energetske učinkovitosti so označeni z razredom D (60-105 kWh/m2a).
  Izklicna cena: 24.000,00 EUR (z besedo: štiriindvajsettisoč evrov 00/100) Navedena cena ne vključuje 2% davka na promet nepremičnin, ki ga plača kupec.
   
 3. Predmet javne dražbe je poslovni prostor št. P01 v skupni izmeri 26,70 m2 v pritličju poslovno stanovanjske zgradbe na naslovu Tržaška cesta 27 v Ljubljani z ID oznako 2679-1012-9, k.o. 2679 – Gradišče II. Za stavbo št. 1012 z naslovom Tržaška ulica 27 v Ljubljani še ni vzpostavljena etažna lastnina. Mestna občina Ljubljana je vpisana kot lastnica pri nerazdeljenem posameznem delu 2679-1012-9999, zato bo vpis lastninske pravice na posameznem delu v zemljiško knjigo mogoč šele po dokončni vzpostavitvi etažne lastnine v zemljiški knjigi, pri čemer se Mestna občina Ljubljana obvezuje, da bo kupcu izdala zemljiškoknjižno dovolilo za vpis lastninske pravice. Mestna občina Ljubljana ne prevzema nobenih obveznosti iz morebiti drugače ugotovljene površine posameznega dela v katastru stavb. Nepremičnina je v času prodaje zasedena z najemnikom oz. uporabnikom, ki ima s prodajalcem sklenjeno pogodbo o oddaji nepremičnine za določen čas. Kupec bo z dnem podpisa pogodbe prevzel vse pravice in obveznosti najemodajalca po pogodbi. Nepremičnina se prodaja brez opreme, ki se nahaja v poslovnem prostoru. Nepremičnina je vključena v Načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem Mestne občine Ljubljana za leto 2015. Za poslovni prostor je izdelana energetska računska izkaznica, energijski kazalniki energetske učinkovitosti so označeni z razredom D (60-105 kWh/m2a).
  Izklicna cena: 18.500,00 EUR (z besedo: osemnajsttisočpetsto evrov 00/100) Navedena cena ne vključuje 2% davka na promet nepremičnin, ki ga plača kupec.
   
 4. Predmet javne dražbe je poslovni prostor št. P03 v skupni izmeri 42,40 m2 v pritličju poslovno stanovanjske zgradbe na naslovu Tržaška cesta 27 v Ljubljani z ID oznako 2679-1012-8, k.o. 2679 – Gradišče II. Za stavbo št. 1012 z naslovom Tržaška ulica 27 v Ljubljani še ni vzpostavljena etažna lastnina. Mestna občina Ljubljana je vpisana kot lastnica pri nerazdeljenem posameznem delu 2679-1012-9999, zato bo vpis lastninske pravice na posameznem delu v zemljiško knjigo mogoč šele po dokončni vzpostavitvi etažne lastnine v zemljiški knjigi, pri čemer se Mestna občina Ljubljana obvezuje, da bo kupcu izdala zemljiškoknjižno dovolilo za vpis lastninske pravice. Mestna občina Ljubljana ne prevzema nobenih obveznosti iz morebiti drugače ugotovljene površine posameznega dela v katastru stavb. Nepremičnina je v času prodaje zasedena z najemnikom oz. uporabnikom, ki ima s prodajalcem sklenjeno pogodbo o oddaji nepremičnine za določen čas. Kupec bo z dnem podpisa pogodbe prevzel vse pravice in obveznosti najemodajalca po pogodbi. Nepremičnina se prodaja brez opreme, ki se nahaja v poslovnem prostoru. Nepremičnina je vključena v Načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem Mestne občine Ljubljana za leto 2015. Za poslovni prostor je izdelana energetska računska izkaznica, energijski kazalniki energetske učinkovitosti so označeni z razredom D (60-105 kWh/m2a).
  Izklicna cena: 29.500,00 EUR (z besedo: devetindvajsettisočpetsto evrov 00/100) Navedena cena ne vključuje 2% davka na promet nepremičnin, ki ga plača kupec.
   
 5. Predmet javne dražbe je poslovni prostor št. P02 v skupni izmeri 33,10 m2 v pritličju poslovno stanovanjske zgradbe na naslovu Tržaška cesta 27 v Ljubljani z ID oznako 2679-1012-7, k.o. 2679 – Gradišče II. Za stavbo št. 1012 z naslovom Tržaška ulica 27 v Ljubljani še ni vzpostavljena etažna lastnina. Mestna občina Ljubljana je vpisana kot lastnica pri nerazdeljenem posameznem delu 2679-1012-9999, zato bo vpis lastninske pravice na posameznem delu v zemljiško knjigo mogoč šele po dokončni vzpostavitvi etažne lastnine v zemljiški knjigi, pri čemer se Mestna občina Ljubljana obvezuje, da bo kupcu izdala zemljiškoknjižno dovolilo za vpis lastninske pravice. Mestna občina Ljubljana ne prevzema nobenih obveznosti iz morebiti drugače ugotovljene površine posameznega dela v katastru stavb. Nepremičnina je v času prodaje prazna in prosta vseh bremen. Nepremičnina je vključena v Načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem Mestne občine Ljubljana za leto 2015. Za poslovni prostor je izdelana energetska računska izkaznica, energijski kazalniki energetske učinkovitosti so označeni z razredom D (60-105 kWh/m2a).
  Izklicna cena: 29.000,00 EUR (z besedo: devetindvajsettisoč evrov 00/100) Navedena cena ne vključuje 2% davka na promet nepremičnin, ki ga plača kupec.
   
 6. Predmet prodaje je poslovni prostor št. PO3 v pritličju v skupni izmeri 44,40 m2, ki je sestavljen prostora v izmeri 13,20 m2 z identifikacijsko številko 1737-339-31 in prostora v izmeri 31,20 m2 z identifikacijsko številko 1737-339-30 na naslovu Kolodvorska ulica 6 v Ljubljani. Za stavbo na Kolodvorski ulici 6 v Ljubljani z oznako stavbe 1739-339 v zemljiški knjigi še ni vzpostavljena etažna lastnina, zato bo vpis lastninske pravice v zemljiško knjigo mogoč šele po vzpostaviti etažne lastnine, pri čemer pa se Mestna občina Ljubljana zavezuje, da bo kupcu izdala ustrezno zemljiškoknjižno dovolilo za vpis, v kolikor bo to potrebno. Mestna občina Ljubljana ne prevzema nobenih obveznosti iz morebiti drugače ugotovljene površine posameznega dela v katastru stavb. Nepremičnina je v času prodaje prazna in prosta vseh bremen. Predmetna nepremičnina je vključena v Načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem Mestne občine Ljubljana za leto 2015. Za poslovni prostor je izdelana energetska računska izkaznica, energijski kazalniki energetske učinkovitosti so označeni z razredom D (60-105 kWh/m2a).
  Izklicna cena: 49.000,00 EUR (z besedo: devetinštiridesettisoč evrov 00/100) Navedena cena ne vključuje 2% davka na promet nepremičnin, ki ga plača kupec.

Razpisne datoteke