Javna dražba za prodajo nepremičnin Mestne občine Ljubljana

Zaključen: 26. 1. 2016 , odpiranje prijav: 26. 1. 2016

Datum objave: 11. 1. 2016
Rok za prijavo: 26. 1. 2016 Kandidati se bodo morali 15 minut pred začetkom javne dražbe izkazati z dokazili iz 7. točke te objave.
Odpiranje prijav: 26. 1. 2016 ob 13:00 uri v prostorih Mestne občine Ljubljana, Mestni trg 1, Ljubljana, Klub 15.

- parc. št. 243/1240 (ID znak 1695-243/1240-0) v izmeri 205 m2, k.o. 1695-Karlovško predmestje,
- parc. št. 243/1243 (ID znak 1695-243/1243-0) v izmeri 170 m2, k.o. 1695-Karlovško predmestje,
- parc. št. 243/1246 (ID znak 1695-243/1246-0) v izmeri 110 m2, k.o. 1695-Karlovško predmestje,
- parc. št. 243/333 (ID znak 1695-243/333-0) v izmeri 66 m2, k.o. 1695-Karlovško predmestje,
- parc. št. 243/334 (ID znak 1695-243/334-0) v izmeri 65 m2, k.o. 1695-Karlovško predmestje,
- parc. št. 243/1248 (ID znak 1695-243/1248/0-0) v izmeri 86 m2, k. o. 1695-Karlovško predmestje in
- parc. št. 243/1250 (ID znak 1695-243/1250/0-0) v izmeri 120 m2, k. o. 1695-Karlovško predmestje.

 V Odloku o občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Ljubljana – izvedbeni del (Uradni list RS, št. 78/10, 10/11-DPN, 22/11-popr., 43/11-ZKZ-C, 53/12- obv.razl., 9/13 in 23/13 - popr.) so predmetna zemljišča opredeljena v enoti urejanja prostora RN-494, z namembnostjo SSsv – splošne večstanovanjske površine.

Pri predmetnih zemljiščih je v zemljiški knjigi vpisana neprava stvarna služnost za že zgrajeno javno komunikacijsko omrežje in pripadajočo infrastrukturo v korist imetnika Telekoma Slovenije d.d.

Izklicna cena: 180.840,00 EUR (z besedo: stoosemdesettisočosemstoštirideset 00/100 evrov) Navedena izklicna cena ne vključuje 22 % davka na dodano vrednost , ki ga plača kupec.

Razpisne datoteke