Javna dražba za prodajo nepremičnin Mestne občine Ljubljana

Zaključen: 21. 4. 2016 , odpiranje prijav: 21. 4. 2016

Datum objave: 5. 4. 2016
Rok za prijavo: 21. 4. 2016 Kandidati se bodo morali 15 minut pred začetkom javne dražbe izkazati z dokazili iz 7. točke te objave.
Odpiranje prijav: 21. 4. 2016 MOL, Mestni trg 1, Ljubljana, Klub 15, s pričetkom ob 11 uri, po vrstnem redu objavljenem v RD

- poslovni prostori na naslovu Gosposka ulica 4, Ljubljana,
- poslovna prostora na naslovu Cankarjeva ulica 11, Ljubljana,
- objekt na naslovu Javor 5, Ljubljana – Dobrunje.

PREDMET JAVNE DRAŽBE IN IZKLICNA CENA

1. Predmet javne dražbe so pisarniški poslovni prostori z oznako P01 v skupni izmeri 169,84 m2 v pritličju in prvem nadstropju (dupleks) stanovanjsko poslovne zgradbe na naslovu Gosposka ulica 4 v Ljubljani z ID oznako 1728-121-11 v stavbi št. 1728-121, k.o. 1728 Ljubljana-mesto. Nepremičnina je v času prodaje zasedena z najemnikom, ki ima s prodajalcem sklenjeno najemno razmerje za nedoločen čas, drugih bremen je nepremičnina prosta. Kupec bo z dnem podpisa pogodbe prevzel vse pravice in obveznosti najemodajalca po najemni pogodbi. Nepremičnina se prodaja brez opreme, ki se nahaja v poslovnem prostoru. Nepremičnina je vključena v Načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem Mestne občine Ljubljana za leto 2016. Za poslovni prostor energetska računska izkaznica v skladu s 334. členom EZ-1, ni potrebna.
Izklicna cena: 289.000,00 EUR (z besedo: dvestodevetinosemdesettisoč tisoč evrov 00/100)
Navedena cena ne vključuje 2% davka na promet nepremičnin, ki ga plača kupec.

2. Predmet prodaje je poslovni prostor v visokem pritličju z ID oznako 1725-406-12 v izmeri 190,62 m2 in kletni prostor v izmeri 14,16 m2 ter shrambni prostor v kleti z ID oznako 1725-406-15 v izmeri 1,38 m2 na naslovu Cankarjeva ulica 11 v Ljubljani v stavbi št. 406, k.o. 1725 - Ajdovščina. Nepremičnina je v času prodaje zasedena z najemnikom, ki ima s prodajalcem sklenjeno najemno pogodbo za nedoločen čas, drugih bremen je nepremičnina prosta. Kupec bo z dnem podpisa pogodbe prevzel vse pravice in obveznosti najemodajalca po najemni pogodbi. Nepremičnina se prodaja brez opreme, ki se nahaja v poslovnem prostoru. Predmetna nepremičnina je vključena v Načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem Mestne občine Ljubljana za leto 2016. Za poslovni prostor je izdelana energetska računska izkaznica, energijski kazalniki energetske učinkovitosti so označeni z razredom D (60-105 kWh/m2a).
Izklicna cena: 357.700,00 EUR (z besedo: tristosedeminpetdesettisočsedemsto evrov 00/100)
Navedena cena ne vključuje 2% davka na promet nepremičnin, ki ga plača kupec.

3. Predmet javne dražbe je objekt v skupni izmeri 505,80 m2, parc. št. 1491/1, 1491/3, 1491/12, 1498/2 na naslovu Javor 5, 1261  Ljubljana – Dobrunje z ID oznako št. 1777-328-1, št. stavbe 1777-328, k.o. 1777 - Javor. Objekt stoji na zemljišču v skupni izmeri 1699 m2, ki je opredeljeno kot območje centralnih dejavnosti za vzgojo in primarno izobraževanje. Nepremičnina je v času prodaje prosta. Elektrika je odklopljena. Kupec bo moral sam zagotoviti nov priklop elektrike. Nepremičnina je vključena v Načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem Mestne občine Ljubljana za leto 2016. Za objekt je izdelana energetska računska izkaznica, energijski kazalniki energetske učinkovitosti so označeni z razredom E (105-150 kWh/m2a).
Izklicna cena: 73.000,00 EUR (z besedo: triinsedemdesettisoč evrov 00/100)
Navedena cena ne vključuje 2% davka na promet nepremičnin, ki ga plača kupec.
 

Razpisne datoteke