Javna dražba za prodajo nepremičnin Mestne občine Ljubljana

Zaključen: 16. 6. 2016 , odpiranje prijav: 16. 6. 2016

Datum objave: 26. 5. 2016
Rok za prijavo: 16. 6. 2016 Kandidati se bodo morali 15 minut pred začetkom javne dražbe izkazati z dokazili iz 7. točke te objave.
Odpiranje prijav: 16. 6. 2016 MOL, Mestni trg 1, Ljubljana, Klub 15, s pričetkom ob 11. uri, po vrstnem redu objavljenem v RD

- objekt na naslovu Javor 5, 1261 Ljubljana – Dobrunje
- počitniško enosobno stanovanje Agava 2 na naslovu Červar Porat
- počitniško dvosobno stanovanje Akacija 3 na naslovu Červar Porat.

  1. Predmet javne dražbe je objekt v skupni izmeri 505,80 m2, parc. št. 1491/1, 1491/3, 1491/12, 1498/2 na naslovu Javor 5, 1261 Ljubljana – Dobrunje z ID oznako št. 1777-328-1, št. stavbe 1777-328, k.o. 1777 - Javor. Objekt stoji na zemljišču v skupni izmeri 1699 m2, ki je opredeljeno kot območje centralnih dejavnosti za vzgojo in primarno izobraževanje. Nepremičnina je v času prodaje prosta. Elektrika je odklopljena. Kupec bo moral sam zagotoviti nov priklop elektrike. Nepremičnina je vključena v Načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem Mestne občine Ljubljana za leto 2016. Za objekt je izdelana energetska računska izkaznica, energijski kazalniki energetske učinkovitosti so označeni z razredom E (105-150 kWh/m2a).
    Izklicna cena: 73.000,00 EUR (z besedo: triinsedemdesettisoč evrov 00/100) Navedena cena ne vključuje 2% davka na promet nepremičnin, ki ga plača kupec.
  2. Predmet prodaje je počitniško enosobno stanovanje Agava 2 v pritličju stanovanjske stavbe v skupni izmeri 25,14 m2, zk vložek 41, parc.št. 864/12, del E1, k.o. Poreč- etažna knjiga, , ki se nahaja na naslovu Červar Porat. Nepremičnina je v času prodaje bremen prosta. Elektrika je odklopljena. Kupec si bo moral na lastne stroške zagotoviti nov priklop elektrike. Nepremičnina je vključena v Načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem Mestne občine Ljubljana za leto 2016. Za počitniško stanovanje je izdelana energetska računska izkaznica, energijski kazalniki energetske učinkovitosti so označeni z razredom D (60-105 kWh/m2a).
    Izklicna cena: 38.500,00 EUR (z besedo: osemintridesettisočpetsto evrov 00/100) Navedena cena ne vključuje davka na promet nepremičnin, ki ga plača kupec pristojnemu državnemu organu na območju Republike Hrvaške.
  3. Predmet prodaje je počitniško stanovanje Akacija 3 v pritličju stanovanjske stavbe v skupni izmeri 31,50 m2, zk vložek 45, parc.št. 846, del E7, k.o. Poreč – etažna lastnina, ki se nahaja na naslovu Červar Porat. Nepremičnina je v času prodaje bremen prosta. Nepremičnina je vključena v Načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem Mestne občine Ljubljana za leto 2016. Za počitniško stanovanje je izdelana energetska računska izkaznica, energijski kazalniki energetske učinkovitosti so označeni z razredom C (35-60 kWh/m2a).
    Izklicna cena: 54.500,00 EUR (z besedo: štiriinpetdesettisočpetsto evrov 00/100) Navedena cena ne vključuje davka na promet nepremičnin, ki ga plača kupec pristojnemu državnemu organu na območju Republike Hrvaške.

Razpisne datoteke