Javna dražba za prodajo nepremičnin Mestne občine Ljubljana

Zaključen: 16. 6. 2016 , odpiranje prijav: 16. 6. 2016

Datum objave: 1. 6. 2016
Rok za prijavo: 16. 6. 2016 Kandidati se bodo morali 15 minut pred začetkom javne dražbe izkazati z dokazili iz 7. točke te objave.
Odpiranje prijav: 16. 6. 2016 MOL, Mestni trg 1, Ljubljana, Klub 15, s pričetkom ob 9. uri, po vrstnem redu objavljenem v RD

pozidana in nepozidana stavbna zemljišča v k.o. Karlovško predmestje in v k. o. Črnuče.

 1. Predmet javne dražbe je pozidano stavbno zemljišče: - parc. št. 208/9 (ID znak 1695-208/9-0) v izmeri 118 m², k.o. 1695-Karlovško predmestje. V Odloku o občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Ljubljana – izvedbeni del (Uradni list RS, št. 78/10, 10/11-DPN, 22/11-popr., 43/11-ZKZ-C, 53/12-obv.razl., 9/13 in 23/13-popr., 72/13-DPN, 71/14-popr., 92/14-DPN, 17/15-DPN in 50/15-DPN) je predmetno zemljišče opredeljeno v enoti urejanja prostora (EUP) RN-607, z namembnostjo SSce- pretežno eno in dvostanovanjske površine. Pri predmetnem zemljišču je vknjižena neprava stvarna služnost za že zgrajeno javno komunikacijsko omrežje in pripadajočo infrastrukturo v korist imetnika Telekoma Slovenije d.d.
  Izklicna cena: 20.060,00 EUR. (z besedo: dvajsettisočšestdeset evrov) Navedena izklicna cena ne vključuje 2 % davek na promet nepremičnin, ki ga plača kupec.
 2. Predmet javne dražbe je nepozidano stavbno zemljišče: - parc. št. 238/16 (ID znak 1695-238/16-0) v izmeri 783 m², k.o. 1695-Karlovško predmestje. V Odloku o občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Ljubljana – izvedbeni del (Uradni list RS, št. 78/10, 10/11-DPN, 22/11-popr., 43/11-ZKZ-C, 53/12-obv.razl., 9/13 in 23/13-popr., 72/13-DPN, 71/14-popr., 92/14-DPN, 17/15-DPN in 50/15-DPN) je predmetno zemljišče opredeljeno v enoti urejanja prostora (EUP) RN-212, z namembnostjo CU – osrednja območja centralnih dejavnosti. Pri predmetnem zemljišču je vknjižena neprava stvarna služnost za že zgrajeno javno komunikacijsko omrežje in pripadajočo infrastrukturo v korist imetnika Telekoma Slovenije d.d.
  Izklicna cena: 234.900,00 EUR. (z besedo: dvestoštiriintridesettisočdevetsto evrov) Navedena izklicna cena ne vključuje 22 % davek na dodano vrednost, ki ga plača kupec.
 3. Predmet javne dražbe je nepozidano stavbno zemljišče: - parc. št. 239/30 (ID znak 1695-239/30-0) v izmeri 77 m², k.o. 1695-Karlovško predmestje. V Odloku o občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Ljubljana – izvedbeni del (Uradni list RS, št. 78/10, 10/11-DPN, 22/11-popr., 43/11-ZKZ-C, 53/12-obv.razl., 9/13 in 23/13-popr., 72/13-DPN, 71/14-popr., 92/14-DPN, 17/15-DPN in 50/15-DPN) je predmetno zemljišče opredeljeno v enoti urejanja prostora (EUP) RN-212, z namembnostjo CU- osrednja območja centralnih dejavnosti.
  Izklicna cena: 23.100,00 EUR. (z besedo: triindvajsettisočsto evrov) Navedena izklicna cena ne vključuje 22 % davek na dodano vrednost, ki ga plača kupec. Pri predmetnem zemljišču je vknjižena neprava stvarna služnost za že zgrajeno javno komunikacijsko omrežje in pripadajočo infrastrukturo v korist imetnika Telekoma Slovenije d.d.
 4. Predmet javne dražbe sta nepozidani stavbni zemljišči: - parc. št. 384/26 (ID znak 1695-384/26-0) v izmeri 343 m², k.o. 1695-Karlovško predmestje. V Odloku o občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Ljubljana – izvedbeni del (Uradni list RS, št. 78/10, 10/11-DPN, 22/11-popr., 43/11-ZKZ-C, 53/12-obv.razl., 9/13 in 23/13-popr., 72/13-DPN, 71/14-popr., 92/14-DPN, 17/15-DPN in 50/15-DPN) je predmetno zemljišče opredeljeno v enoti urejanja prostora (EUP) RN-524, z namembnostjo SSse – splošne eno in dvostanovanjske površine. Izklicna cena: 68.600,00 EUR. (z besedo: oseminšestdesettisočšeststo evrov) Navedena izklicna cena ne vključuje 22 % davek na dodano vrednost, ki ga plača kupec. Pri predmetnih zemljiščih je vknjižena neprava stvarna služnost za že zgrajeno javno komunikacijsko omrežje in pripadajočo infrastrukturo v korist imetnika Telekoma Slovenije d.d.
 5. Predmet javne dražbe je nepozidano stavbno zemljišče: - parc. št. 1011/11 (ID znak 1756-1011/11-0) v izmeri 301 m², k.o. 1756-Črnuče. V Odloku o občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Ljubljana – izvedbeni del (Uradni list RS, št. 78/10, 10/11-DPN, 22/11-popr., 43/11-ZKZ-C, 53/12-obv.razl., 9/13 in 23/13-popr., 72/13-DPN, 71/14-popr., 92/14-DPN, 17/15-DPN in 50/15-DPN) je predmetno zemljišče opredeljeno v enoti urejanja prostora (EUP) ČR-537, z namembnostjo IG-gospodarske cone.
  Izklicna cena: 30.100,00 EUR. (z besedo: tridesettisočsto evrov) Navedena izklicna cena ne vključuje 22 % davek na dodano vrednost, ki ga plača kupec.
 6. Predmet javne dražbe je nepozidano stavbno zemljišče: - parc. št. 974/546 (ID znak 1756-974/546-0) v izmeri 238 m², k.o. 1756-Črnuče. V Odloku o občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Ljubljana – izvedbeni del (Uradni list RS, št. 78/10, 10/11-DPN, 22/11-popr., 43/11-ZKZ-C, 53/12-obv.razl., 9/13 in 23/13-popr., 72/13-DPN, 71/14-popr., 92/14-DPN, 17/15-DPN in 50/15-DPN) je predmetno zemljišče opredeljeno v enoti urejanja prostora (EUP) ČR-537, z namembnostjo IG-gospodarske cone. Pri predmetnem zemljišču je vknjižena neprava stvarna služnost za že zgrajeno javno komunikacijsko omrežje in pripadajočo infrastrukturo v korist imetnika Telekoma Slovenije d.d.
  Izklicna cena: 23.800,00 EUR. (z besedo: triindvajsettisočosemsto evrov) Navedena izklicna cena ne vključuje 22 % davek na dodano vrednost, ki ga plača kupec.

Razpisne datoteke