Javna dražba za prodajo nepremičnin Mestne občine Ljubljana

Zaključen: 18. 11. 2008 , odpiranje prijav: 18. 11. 2008

Datum objave: 30. 10. 2008
Rok za prijavo: 18. 11. 2008
Odpiranje prijav: 18. 11. 2008

Predmet javne dražbe:

  • Nezazidano stavbno zemljišče: parc.št. 2720/1 dvorišče v izmeri 4.728 m², vpisano v zk vl.št. 185 in parc.št. 2726 dvorišče v izmeri 381 m², vpisano v zk vl.št. 184, obe k.o. Tabor.

Obrazci