Javna dražba za prodajo nepremičnin Mestne občine Ljubljana

Zaključen: 27. 10. 2016 , odpiranje prijav: 27. 10. 2016

Datum objave: 7. 10. 2016
Rok za prijavo: 27. 10. 2016 Kandidati se bodo morali 15 minut pred začetkom javne dražbe izkazati z dokazili iz 7. točke te objave.
Odpiranje prijav: 27. 10. 2016 MOL, Mestni trg 1, Ljubljana, Klub 15, s pričetkom ob 11. uri po vrstnem redu objavljenem v RD.

poslovni prostor na naslovu Grablovičeva 52 (L-14)
poslovni prostor na naslovu Grablovičeva 52 (L-15)
poslovni prostor na naslovu Grablovičeva 56 (L-10)
poslovni prostor na naslovu Grablovičeva 62 (L-4).

 1. Predmet javne dražbe je poslovni prostor - lokal št. 14 v skupni izmeri 15,37 m2 na naslovu Grablovičeva 52 v Ljubljani (pritličje) v Ljubljani z ID oznako št. 1727-1039-14 v k.o. 1727-Poljansko predmestje. Poslovni prostor je prazen, drugih bremen je nepremičnina prosta. Nepremičnina je vključena v Načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem Mestne občine Ljubljana za leto 2016. Za poslovni prostor je izdelana energetska računska izkaznica, energijski kazalniki energetske učinkovitosti so označeni z razredom D (60-105 kWh/m2a).
  Izklicna cena: 21.300,00 EUR (z besedo: enaindvajsettisočtristo evrov 00/100)
  Navedena cena ne vključuje 2% davka na promet nepremičnin, ki ga plača kupec.
 2. Predmet javne dražbe je poslovni prostor - lokal št. 15 v skupni izmeri 33,98 m2 na naslovu Grablovičeva 52 v Ljubljani (pritličje) v Ljubljani z ID oznako št. 1727-1039-15 v k.o. 1727-Poljansko predmestje. Poslovni prostor je zaseden z najemnikom, ki ima s prodajalcem sklenjeno najemno razmerje za določen čas, drugih bremen je nepremičnina prosta. Kupec bo z dnem podpisa pogodbe prevzel vse pravice in obveznosti najemodajalca po najemni pogodbi. Oprema, ki se nahaja v poslovnem prostoru je last najemnika in ni predmet te prodaje. Nepremičnina je vključena v Načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem Mestne občine Ljubljana za leto 2016. Za poslovni prostor je izdelana energetska računska izkaznica, energijski kazalniki energetske učinkovitosti so označeni z razredom D (60-105 kWh/m2a).
  Izklicna cena: 44.300,00 EUR (z besedo: štiriinštiridesettisočtristo evrov 00/100)
  Navedena cena ne vključuje 2% davka na promet nepremičnin, ki ga plača kupec.
 3. Predmet javne dražbe je poslovni prostor - lokal št. 10 v kleti in pritličju objekta v skupni izmeri 115,14 m2 v stavbi na naslovu Grablovičeva 56 v Ljubljani z ID oznako nepremičnine 1727-1052-14 (pritličje v izmeri 35,57 m2, servisni prostor v 1. kleti v izmeri 11,78 m2), 1727-1988-17 (pritličje v izmeri 37,05 m2, servisni prostor v 1. kleti v izmeri 30,74 m2) v k.o. 1727 – Poljansko predmestje. Nepremičnina je v času prodaje prosta. Nepremičnina je vključena v Načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem Mestne občine Ljubljana za leto 2016. Za poslovni prostor je izdelana energetska računska izkaznica, energijski kazalniki energetske učinkovitosti so označeni z razredom D (60-105 kWh/m2a).
  Izklicna cena: 120.000,00 EUR (z besedo: stodvajsettisoč evrov 00/100)
  Navedena cena ne vključuje 2% davka na promet nepremičnin, ki ga plača kupec.
 4. Predmet javne dražbe je poslovni prostor – lokal št. 4 v skupni izmeri 15,96 m2 na naslovu Grablovičeva 62 v Ljubljani (pritličje) v Ljubljani z ID oznako št. 1727-1990-14 v k.o. 1727 - Poljansko predmestje. Poslovni prostor je zaseden z najemnikom, ki ima s prodajalcem sklenjeno najemno razmerje za določen čas, drugih bremen je nepremičnina prosta. Nepremičnina je vključena v Načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem Mestne občine Ljubljana za leto 2016. Za poslovni prostor je izdelana energetska računska izkaznica, energijski kazalniki energetske učinkovitosti so označeni z razredom D (60-105 kWh/m2a).
  Izklicna cena: 21.500,00 EUR (z besedo: enaindvajsettisočpetsto evrov 00/100)
  Navedena cena ne vključuje 2% davka na promet nepremičnin, ki ga plača kupec.

Razpisne datoteke