Javna dražba za prodajo nepremičnin Mestne občine Ljubljana

Zaključen: 20. 10. 2008 , odpiranje prijav: 20. 10. 2008

Datum objave: 3. 10. 2008
Rok za prijavo: 20. 10. 2008
Odpiranje prijav: 20. 10. 2008

Javno dražbo objavlja Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1, Ljubljana na podlagi 20. člena Zakona o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Ur.l. RS, štev. 14/07) in 38. člena Uredbe o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Ur.l. RS št. 84/07, 94/07) in letnega načrta razpolaganja z nepremičnim premoženjem Mestne občine Ljubljana za leto 2008.

Obrazci