Javna dražba za prodajo nepremičnin Mestne občine Ljubljana

Zaključen: 3. 11. 2016 , odpiranje prijav: 3. 11. 2016

Datum objave: 14. 10. 2016
Rok za prijavo: 3. 11. 2016 Kandidati se bodo morali 15 minut pred začetkom javne dražbe izkazati z dokazili iz 7. točke te objave.
Odpiranje prijav: 3. 11. 2016 MOL, Mestni trg 1, Ljubljana, Klub 15, s pričetkom ob 11. uri.

poslovni prostori na naslovu Mestni trg 15 v Ljubljani.

Predmet prodaje so poslovni prostori na naslovu Mestni trg 15 v Ljubljani z ID oznako 1728-114- 1 v izmeri 32,30 m2, 1728-114-3 v izmeri 102,40 m2, 1728-114-4 v izmeri 112,90 m2, 1728-114-5 v izmeri 119,10 m2, 1728-114-6 v izmeri 119,60 m2, 1728-114-7 v izmeri 142,40 m2, 1728-114-8 v izmeri 72,10 m2 in posebni skupni deli z identifikacijsko številko 1728-114-9 v izmeri 81,80 m2, 1728- 114-10 v izmeri 28,90 m2, 1728-114-11 v izmeri 24,20 m2, 1728-114-12 v izmeri 24,80 m2 vse v skupni izmeri 860,50 m2. Objekt ima dva ločena dela, in sicer samostojno ločen prostor v pritličju stavbe z ID oznako 1728-114-3 v skupni izmeri 102,40 m2, preostali posamezni prostori pa se nahajajo v ostalih etažah v skupni izmeri 758,10 m2. Nepremičnina je v času prodaje prazna in prosta vseh bremen. Dostop do kletnega prostora z ID oznako 1728-114-1 v izmeri 32,30 m2 ni možen skozi stavbo Mestni trg 15 (1728-114), ampak je dostop možen iz Cankarjevega nabrežja 29. Zemljiškoknjižno stanje je urejeno v korist prodajalca. Predmetna nepremičnina je vključena v Načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem Mestne občine Ljubljana za leto 2016. Za poslovni prostor energetska računska izkaznica v skladu s 334. členom EZ-1, ni potrebna.

Izklicna cena: 1.365.000,00 EUR (z besedo: enmilijontristopetinšestdeset evrov 00/100)

Navedena cena ne vključuje 2% davka na promet nepremičnin, ki ga plača kupec.

Razpisne datoteke