Javna dražba za prodajo nepremičnin Mestne občine Ljubljana

Zaključen: 7. 3. 2017 , odpiranje prijav: 7. 3. 2017

Datum objave: 17. 2. 2017
Rok za prijavo: 7. 3. 2017 Kandidati se bodo morali 15 minut pred začetkom posamezne javne dražbe izkazati z dokazili iz 7. točke te objave.
Odpiranje prijav: 7. 3. 2017 MOL, Mestni trg 1, Ljubljana, Klub-15, s pričetkom ob 11:00 uri, po vrstnem redu objavljenem v RD.

poslovni prostor, Celovška cesta 143 in poslovni prostor, Vodnikova cesta 30.

Predmet prodaje je poslovni prostor v pritličju stavbe v skupni izmeri 163,11 m2 z identifikacijsko številko 1740-1051-1 in kletni prostor z drvarnico z enako identifikacijsko številko v izmeri 11,79 m2 na naslovu Vodnikova cesta 30 v Ljubljani. Nepremičnina je v času prodaje prosta. Zemljiškoknjižno stanje je urejeno v korist prodajalca .Predmetna nepremičnina je vključena v Načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem Mestne občine Ljubljana za leto 2017. Za poslovni prostor je izdelana energetska računska izkaznica, energijski kazalniki energetske učinkovitosti so označeni z razredom D (60-105 kWh/m2a). Izklicna cena: 205.000,00 EUR (z besedo: dvestopettisoč evrov 00/100) Navedena cena ne vključuje 2% davka na promet nepremičnin, ki ga plača kupec.

Predmet javne dražbe je poslovni prostor št. P01 v pritličju v izmeri 60,28 m2 z id. oznako nepremičnine 1739-1354-68 v stavbi št. 1354 na naslovu Celovška cesta 143 v Ljubljani v k.o. 1739-Zgornja Šiška. Nepremičnina je v času prodaje zasedena z najemnikom, ki ima s prodajalcem sklenjeno najemno razmerje za določen čas, drugih bremen je nepremičnina prosta. Kupec bo z dnem podpisa pogodbe prevzel vse pravice in obveznosti najemodajalca po najemni pogodbi. Nepremičnina se prodaja brez opreme, ki se nahaja v poslovnem prostoru. Zemljiškoknjižno stanje je urejeno v korist prodajalca. Nepremičnina je vključena v Načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem Mestne občine Ljubljana za leto 2017. Za poslovni prostor je izdelana energetska računska izkaznica, energijski kazalniki energetske učinkovitosti so označeni z razredom C (35-60 kWh/m2a).
Izklicna cena: 72.500,00 EUR (z besedo: dvainsedemdesettisočpetsto evrov 00/100) Navedena cena ne vključuje 2% davka na promet nepremičnin, ki ga plača kupec.

Razpisne datoteke