Javna dražba za prodajo nepremičnin Mestne občine Ljubljana

Zaključen: 5. 9. 2017 , odpiranje prijav: 5. 9. 2017

Datum objave: 20. 7. 2017
Rok za prijavo: 5. 9. 2017 Kandidati se bodo morali 15 minut pred začetkom posamezne javne dražbe izkazati z dokazili iz 7. točke te objave.
Odpiranje prijav: 5. 9. 2017 Mestni trg 1, Ljubljana, Klub-15, s pričetkom ob 11:00 uri

Poslovni prostor na naslovu Grablovičeva ulica 62, Poslovni prostor na naslovu Celovška cesta 143, garaža št. 137 in garaža št. 151  ob Topniški ulici. 

 1. Predmet javne dražbe je poslovni prostor – lokal št. 2 v izmeri 38,85 m2 z ID oznako 1727-1011-16 ter lokal št. 3 v izmeri 36,65 m2 z ID oznako ID 1727-1990-13, oboje k.o. 1727 - Poljansko predmestje, na naslovu Grablovičeva 62 v Ljubljani. Poslovna prostora sta v naravi združena v celoto in se nahajata v pritličju stavbe. Nepremičnina je v času prodaje prosta. Nepremičnina je vključena v Načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem Mestne občine Ljubljana za leto 2017. Za poslovni prostor je izdelana energetska računska izkaznica, energijski kazalniki energetske učinkovitosti so označeni z razredom D (60-105 kWh/m2a).
  Izklicna cena: 114.000,00 EUR (z besedo: stoštirinajsttisoč evrov 00/100)
  Navedena cena ne vključuje 2% davka na promet nepremičnin, ki ga plača kupec.
 2. Predmet javne dražbe je poslovni prostor št. P01 v pritličju v izmeri 60,28 m2 z id. oznako nepremičnine 1739-1354-68 v stavbi št. 1354 na naslovu Celovška cesta 143 v Ljubljani v k.o. 1739-Zgornja Šiška. Nepremičnina je v času prodaje zasedena z najemnikom, ki ima s prodajalcem sklenjeno najemno razmerje za nedoločen čas, drugih bremen je nepremičnina prosta. Kupec bo z dnem podpisa pogodbe prevzel vse pravice in obveznosti najemodajalca po najemni pogodbi. Nepremičnina se prodaja brez opreme, ki se nahaja v poslovnem prostoru. Zemljiškoknjižno stanje je urejeno v korist prodajalca. Nepremičnina je vključena v Načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem Mestne občine Ljubljana za leto 2017. Za poslovni prostor je izdelana energetska računska izkaznica, energijski kazalniki energetske učinkovitosti so označeni z razredom C (35-60 kWh/m2a).
  Izklicna cena: 72.500,00 EUR (z besedo: dvainsedemdesettisočpetsto evrov 00/100)
  Navedena cena ne vključuje 2% davka na promet nepremičnin, ki ga plača kupec.
 3. Predmet prodaje je garaža št. 137 v izmeri 11,76 m2 z identifikacijsko številko 2636-3233-140, ki se nahaja v triplex garažni hiši ob Topniški ulici v Ljubljani. Nepremičnina je v času prodaje zasedena z najemnikom, ki ima s prodajalcem sklenjeno najemno razmerje za nedoločen čas. Kupec bo z dnem podpisa pogodbe prevzel vse pravice in obveznosti najemodajalca po najemni pogodbi. Nepremičnina se prodaja brez opreme, ki se nahaja v garaži. Zemljiškoknjižno stanje je urejeno v korist prodajalca. Predmetna nepremičnina je vključena v Načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem Mestne občine Ljubljana za leto 2017. Za nepremičnino v skladu s 334. členom EZ-1, energetska računska izkaznica ni potrebna.
  Izklicna cena: 7.000,00 EUR (z besedo: sedemtisoč evrov 00/100)
  Navedena cena ne vključuje 2% davka na promet nepremičnin, ki ga plača kupec.
 4. Predmet prodaje je garaža št. 151 v izmeri 11,76 m2 z identifikacijsko številko 2636-3233-154, ki se nahaja v triplex garažni hiši ob Topniški ulici v Ljubljani. Nepremičnina je v času prodaje prosta. Zemljiškoknjižno stanje je urejeno v korist prodajalca. Predmetna nepremičnina je vključena v Načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem Mestne občine Ljubljana za leto 2017. Za nepremičnino v skladu s 334. členom EZ-1, energetska računska izkaznica ni potrebna.
  Izklicna cena: 7.000,00 EUR (z besedo: sedemtisoč evrov 00/100)
  Navedena cena ne vključuje 2% davka na promet nepremičnin, ki ga plača kupec.

Razpisne datoteke