Javna dražba za prodajo nepremičnin Mestne občine Ljubljana

Zaključen: 2. 7. 2009 , odpiranje prijav: 2. 7. 2009

Datum objave: 12. 6. 2009
Rok za prijavo: 2. 7. 2009
Odpiranje prijav: 2. 7. 2009

Predmet javne dražbe je naslednja nepremičnina:

  • stanovanje z oznako 1.E v skupni izmeri 41,63 m2, na naslovu Teslova 14 v Ljubljani, ki je vpisano v zemljiškoknjižni vložek št. 1288/1, k.o. Gradišče II
  • stanovanje z oznako 1.E, ki v naravi predstavlja stanovanje št. 1 s kletno shrambo, v pritličju na naslovu Žibertova ulica 26 v Ljubljani v skupni izmeri 34,29 m2,
  •  solastniški delež do 11/12 nepremičnin vpisanih v zk. vl. št. 85, k.o. Ljubljana mesto, parc. št. 335 – stavbišče s stavbo v izmeri 177 m2 in do ½ parc. št. 362 – stavbišče v izmeri 12 m2, kar v naravi predstavlja stanovanjski del stavbe Ciril Metodov trg 16 v Ljubljani v skupni površini 314,52 m2.

Obrazci