Javna dražba za prodajo nepremičnin MOL

Zaključen: 2. 2. 2010 , odpiranje prijav: 2. 2. 2010

Datum objave: 8. 1. 2010
Rok za prijavo: 2. 2. 2010
Odpiranje prijav: 2. 2. 2010

Predmet javne dražbe je nepremičnina – poslovni prostor št. 21.E v kletni etaži objekta na naslovu Vodovodna cesta 39, Ljubljana, v skupni izmeri 100,10 m2, vpisan v zemljiški knjigi Okrajnega sodišča v Ljubljani pri vložku št. 170/22, k.o. Bežigrad in v naravi predstavlja štiri pisarne, ločene moške in ženske sanitarije, čajno kuhinjo in hodnik. Stavba, v kateri se poslovni prostor nahaja leži na parc. št. 581/2, k.o. Bežigrad, z ID številko 865. Predmetni poslovni prostor je vpisan kot etažna lastnina pod oznako 21.E. Nepremičnina je prosta vseh bremen.

Razpisne datoteke