Javna dražba za prodajo nepremičnin MOL

Zaključen: 16. 11. 2010

Datum objave: 29. 10. 2010
Rok za prijavo: 16. 11. 2010

Predmet javnih dražb so tri parkirna mesta, ki se nahajajo v I. kleti podzemnega garažnega objekta v stanovanjski soseski Nove Poljane, Grablovičeva ulica 50-64, 1000 Ljubljana.

  • parkirno mesto št. 53 v izmeri 13,56 m2, v zemljiški knjigi Okrajnega sodišča v Ljubljani vpisano z id. št. 53.E pri podvložku št. 616/53, k.o. Poljansko predmestje. Parkirno mesto se v naravi nahaja v I. kleti in je označeno s št. 53.
  • parkirno mesto št. 54 v izmeri 13,79 m2, v zemljiški knjigi Okrajnega sodišča v Ljubljani vpisano z id. št. 54.E pri podvložku št. 616/54, k.o. Poljansko predmestje. Parkirno mesto se v naravi nahaja v I. kleti in je označeno s št. 54.
  • parkirno mesto št. 120 v izmeri 13,51 m2, v zemljiški knjigi Okrajnega sodišča v Ljubljani vpisano z id. št. 120.E pri podvložku št. 616/120, k.o. Poljansko predmestje. Parkirno mesto se v naravi nahaja v I. kleti in je označeno s št. 120.
     

Parkirna mesta so prazna in prosta bremen.
 

Razpisne datoteke