Javna dražba za prodajo nepremičnin MOL

Zaključen: 24. 4. 2012 , odpiranje prijav: 24. 4. 2012

Datum objave: 6. 4. 2012
Rok za prijavo: 24. 4. 2012
Odpiranje prijav: 24. 4. 2012

PREDMET JAVNE DRAŽBE IN IZKLICNA CENA

 • Predmet javne dražbe je poslovni prostor št. PO2 v izmeri 41,66 m2 z ID oznako 1728-457-3, ki se nahaja v pritličju objekta na naslovu Hrenova ul.13, Ljubljana, parc.št. 161/18 in 161/28, k.o.1728 Ljubljana mesto.
  Stavba na Hrenovi ul. 13, Ljubljana je že vpisana v kataster stavb s število stavbe 1728-457, vendar etažna lastnina v zemljiški knjigi še ni vzpostavljena, zato bo vpis lastninske pravice na posameznem delu v zemljiško knjigo mogoč šele po vzpostavitvi etažne lastnine, pri čemer pa se Mestna občina Ljubljana obvezuje, da bo kupcu izdala zemljiškoknjižno dovolilo za vpis lastninske pravice.
  Predmetna nepremičnina je zasedena z najemnikom, ki ima s prodajalcem sklenjeno najemno razmerje za nedoločen čas. Kupec bo z dnem podpisa pogodbe prevzel vse pravice in obveznosti najemodajalca po najemni pogodbi.
  Izklicna cena: 82.500,00 EUR (z besedo: dvainosemdesettisočpetsto evrov 00/100).
 • Predmet javne dražbe je poslovni prostor št. PO1 v izmeri 47,80 m2 z ID oznako 1728-457-2, ki se nahaja v pritličju objekta na naslovu Hrenova ul.13, Ljubljana, parc.št. 161/18 in parc.št. 161/28, k.o.1728 Ljubljana mesto.
  Stavba na Hrenovi ul. 13, Ljubljana je že vpisana v kataster stavb s število stavbe 1728-457, vendar etažna lastnina v zemljiški knjigi še ni vzpostavljena, zato bo vpis lastninske pravice na posameznem delu v zemljiško knjigo mogoč šele po vzpostavitvi etažne lastnine, pri čemer pa se Mestna občina Ljubljana obvezuje, da bo kupcu izdala zemljiškoknjižno dovolilo za vpis lastninske pravice.
  Predmetna nepremičnina je zasedena z najemnikom, ki ima s prodajalcem sklenjeno najemno razmerje za določen čas do 7.4.2016. Kupec bo z dnem podpisa pogodbe prevzel vse pravice in obveznosti najemodajalca po najemni pogodbi.
  Izklicna cena: 94.600,00 EUR (z besedo: štiriindevedesettisočšesto evrov 00/100).
 • Predmet javne dražbe so počitniška stanovanja v Republiki Hrvaški, Červar-Porat, katerih zemljiškoknjižno stanje je urejeno v korist prodajalca:
  – počitniško stanovanje št. 80335 v III. nadstropju v skupni izmeri 25,15 m2 v stavbi Cipresa II v naselju Červar- Porat v Republiki Hrvaški, vpisani v zemljiški knjigi Občinskega sodišča v Poreču-Parenzo, parc.št. 864/3, vložek št. 421, podvložek št. 8, k.o. Poreč-etažna knjiga;
  Nepremičnina je prosta vseh bremen.
  Izklicna cena: 32.555,00 EUR (z besedo: dvaintridesettisočpetstopetinpetdeset evrov 00/100)
  - počitniško dvosobno stanovanje št. 41122 v I. nadstropju v skupni izmeri 35,88 m2 v stavbi Šterna 3 v naselju Červar- Porat v Republiki Hrvaški, vpisani v zemljiški knjigi Občinskega sodišča v Poreču-Parenzo, parc.št. 819, vložek št. 449, podvložek št. 3, k.o. Poreč-etažna knjiga;
  Nepremičnina je prosta vseh bremen.
  Izklicna cena: 46.325,00 EUR (z besedo: šestinštiridesettisočtristopetindvajset evrov 00/100)
  - počitniško trosobno stanovanje št. 12217 v II. nadstropju v skupni izmeri 54,46 m2 v stavbi Trg Sidro v naselju Červar- Porat v Republiki Hrvaški, vpisani v zemljiški knjigi Občinskega sodišča v Poreču-Parenzo, parc.št. 886/3, vložek št. 422, podvložek št. 15, k.o. Poreč-etažna knjiga;
  Nepremičnina je prosta vseh bremen.
  Izklicna cena: 70.805,00 EUR (z besedo: sedemdesettisoščosemstopet evrov 00/100)

Navedene cene ne vključujejo davka na promet nepremičnin, ki ga plača kupec pristojnemu državnemu organu na območju Republike Slovenije oz. Republike Hrvaške.
 

Razpisne datoteke