Javna dražba za prodajo nepremičnin MOL

Zaključen: 15. 5. 2012 , odpiranje prijav: 15. 5. 2012

Datum objave: 23. 4. 2012
Rok za prijavo: 15. 5. 2012
Odpiranje prijav: 15. 5. 2012

Predmet javne dražbe je poslovni prostor z oznako PO2 v skupni izmeri 67,59 m2 z id. znakom 2677-57-5, ki se nahaja v pritličju poslovne stavbe na naslovu Prijateljeva ul. 2 v Ljubljani.

Predmet javne dražbe in izklicna cena

  • Predmet javne dražbe je poslovni prostor z oznako PO2 v skupni izmeri 67,59 m2 z id. znakom 2677-57-5, ki se nahaja v pritličju poslovne stavbe na naslovu Prijateljeva ul. 2 v Ljubljani, parc.št. 8/6 k.o. 2677-Prule. Parc.št. 8/6 k.o. 2677-Prule je obremenjena z nepravo stvarno služnostjo v korist Telekom Slovenije d.d. za dobo 30 let oz. za čas trajanja javnega komunikacijskega omrežja. Za stavbo na Prijateljevi ul. 2, Ljubljana poteka postopek vzpostavljanja etažne lastnine. Mestna občina Ljubljana ne prevzema nobenih obveznosti iz morebiti drugače ugotovljene površine posameznega dela v katastru stavb.
    Ker etažna lastnina v zemljiški knjigi še ni vzpostavljena, bo vpis v zemljiško knjigo mogoč na parc.št. 8/6 k.o. 2677-Prule v deležu 4784/10.000, ki v naravi predstavlja samo poslovni prostor PO2 z id. znakom 2677-57-5. Ker naveden delež ni dokončen, se je kupec dolžan obvezati, da bo sodeloval pri vzpostavljanju etažne lastnine, pri čemer je seznanjen z dejstvom, da je lahko solastniški delež na stavbi drugačen.
    Nepremičnina je zasedena z najemnikom, drugih bremen je prosta. Kupec bo z dnem podpisa pogodbe prevzel vse pravice in obveznosti najemodajalca po najemni pogodbi.
    Izklicna cena: 111.523,50 EUR (z besedo: stoenajsttisočpetstotriindvajset evrov 50/100)
     

Razpisne datoteke