Javna dražba za prodajo nepremičnin MOL

Zaključen: 29. 5. 2012

Datum objave: 8. 5. 2012
Rok za prijavo: 29. 5. 2012

Predmet javne dražbe sta počitniški stanovanji v Republiki Hrvaški, Červar-Porat, katerih zemljiškoknjižno stanje je urejeno v korist prodajalca.

Predmet javne dražbe in izklicna cena

Predmet javne dražbe sta počitniški stanovanji v Republiki Hrvaški, Červar-Porat, katerih zemljiškoknjižno stanje je urejeno v korist prodajalca:

  • počitniško stanovanje št. 80335 v III. nadstropju v skupni izmeri 25,15 m2 v stavbi Cipresa II v naselju Červar- Porat v Republiki Hrvaški, vpisani v zemljiški knjigi Občinskega sodišča v Poreču-Parenzo, parc.št. 864/3, vložek št. 421, podvložek št. 8, k.o. Poreč-etažna knjiga;
    Nepremičnina je prosta vseh bremen.
    Izklicna cena: 32.555,00 EUR (z besedo: dvaintridesettisočpetstopetinpetdeset evrov 00/100)
  • počitniško trosobno stanovanje št. 12217 v II. nadstropju v skupni izmeri 54,46 m2 v stavbi Trg Sidro v naselju Červar- Porat v Republiki Hrvaški, vpisani v zemljiški knjigi Občinskega sodišča v Poreču-Parenzo, parc.št. 886/3, vložek št. 422, podvložek št. 15, k.o. Poreč-etažna knjiga;
    Nepremičnina je prosta vseh bremen.
    Izklicna cena: 70.805,00 EUR (z besedo: sedemdesettisoščosemstopet evrov 00/100)

Navedene cene ne vključujejo davka na promet nepremičnin, ki ga plača kupec pristojnemu državnemu organu na območju Republike Hrvaške.
 

Razpisne datoteke