Javna dražba za prodajo nepremičnin MOL

Zaključen: 14. 6. 2012

Datum objave: 25. 5. 2012
Rok za prijavo: 14. 6. 2012

Predmet javne dražbe so poslovni prostori, parkirno mesto in garaža.

Predmet javne dražbe in izklicna cena

 • Predmet javne dražbe je poslovni prostor (lokal) št. 17 v skupni izmeri 33,97 m2, ki se nahaja v pritličju stanovanjsko poslovne zgradbe na naslovu Grablovičeva 50, Ljubljana z ID oznako št. 1727-1038-16, št. stavbe 1038, k.o. 1727 Poljansko predmestje. Zemljiškoknjižno stanje je urejeno v korist prodajalca. Nepremičnina je zasedena z najemnikom, ki ima z Mestno občino Ljubljana sklenjeno najemno razmerje za nedoločen čas. Kupec bo z dnem podpisa pogodbe prevzel vse pravice in obveznosti najemodajalca po najemni pogodbi. Nepremičnina se prodaja brez opreme, ki se nahaja v poslovnem prostoru.
  Izhodiščna cena: 51.000,00 EUR (z besedo: enainpetdesettisoč evrov)
  Navedena cena ne vključuje davka na promet nepremičnin, ki ga plača kupec.
 • Predmet javne dražbe je poslovni prostor (lokal) št. 18 v pritličju v izmeri 34,31 m2 s servisnim prostorom v izmeri 19,65 m2 v 1. kleti, v stanovanjsko poslovni zgradbi na naslovu Grablovičeva 50, Ljubljana z ID oznako št. 1727-1037-14, št. stavbe 1037, k.o.1727 Poljansko predmestje. Zemljiškoknjižno stanje je urejeno v korist prodajalca. Predmetna nepremičnina v času prodaje ni zasedena z najemnikom.
  Izhodiščna cena: 67.200,00 EUR (z besedo:sedeminšestdesettisočdvesto evrov)
  Navedena cena ne vključuje davka na promet nepremičnin, ki ga plača kupec.
 • Predmet javne dražbe je parkirno mesto št. 64 v izmeri 13,66 m2 v 1. kleti, v podzemnem garažnem objektu na naslovu Povšetova 37 v soseski Nove Poljane z id. oznako nepremičnine 1727-1054-64, k.o. 1727 Poljansko predmestje. Zemljiškoknjižno stanje je urejeno v korist prodajalca. Predmetna nepremičnina v času prodaje ni zasedena z najemnikom.
  Izhodiščna cena: 11.000,00 EUR (z besedo:enajsttisoč evrov)
  Navedena cena ne vključuje davka na promet nepremičnin, ki ga plača kupec.
 • Predmet javne dražbe je parkirno mesto št. 63 v izmeri 14,53 m2 v 1. kleti v podzemnem garažnem objektu na naslovu Povšetova 37 v soseski Nove Poljane z id. oznako nepremičnine 1727-1054-64, k.o. 1727 Poljansko predmestje. Zemljiškoknjižno stanje je urejeno v korist prodajalca. Predmetna nepremičnina v času prodaje ni zasedena z najemnikom.
  Izhodiščna cena: 11.000,00 EUR (z besedo:enajsttisoč evrov)
  Navedena cena ne vključuje davka na promet nepremičnin, ki ga plača kupec.
 • Predmet javne dražbe je poslovni prostor št. 8 v izmeri 90,53 m2, ki se nahaja v pritličju poslovno stanovanjske zgradbe Tržaška 22 v Ljubljani, parc.št. 124/24, z id. oznako nepremičnine 2679-1401-8, k.o. 2679 Gradišče II. Zemljiškoknjižno stanje je urejeno v korist prodajalca. Predmetna nepremičnina v času prodaje ni zasedena z najemnikom.
  Izhodiščna cena: 136.000,00 EUR (z besedo:stošestintridesettisoč evrov)
  Navedena cena ne vključuje davka na promet nepremičnin, ki ga plača kupec.
 • Predmet javne dražbe je poslovni prostor št. 7 v izmeri 32,58 m2, ki se nahaja v pritličju poslovno stanovanjske zgradbe Tržaška 22 v Ljubljani, parc.št. 124/24, z id. oznako nepremičnine 2679-1401-7, k.o. 2679 Gradišče II. Zemljiškoknjižno stanje je urejeno v korist prodajalca. Nepremičnina je zasedena z najemnikom, ki ima z Mestno občino Ljubljana sklenjeno najemno razmerje za nedoločen čas, drugih bremen je prosta. Kupec bo z dnem podpisa pogodbe prevzel vse pravice in obveznosti najemodajalca po najemni pogodbi. Nepremičnina se prodaja brez opreme, ki se nahaja v poslovnem prostoru.
  Izhodiščna cena: 49.000,00 EUR (z besedo:devetinštiridesettisoč evrov)
  Navedena cena ne vključuje davka na promet nepremičnin, ki ga plača kupec.
 • Predmet javne dražbe je poslovni prostor -pomožni prostor (skladišče) v kleti v izmeri 70,59 m2 z id. oznako 1735-563-21, ki se nahaja v stanovanjski stavbi na naslovu Bratovševa ploščad 27, stoječi na parc.št. 281/9, k.o. 1735 Stožice. Zemljiškoknjižno stanje je urejeno v korist prodajalca. Predmetna nepremičnina v času prodaje ni zasedena z najemnikom.
  Izklicna cena: 28.250,00 EUR (z besedo: osemindvajsettisočdvestopetdeset evrov 00/100).
  Navedena cena ne vključuje davka na promet nepremičnin, ki ga plača kupec.
 • Predmet javne dražbe je garaža v I. etaži v izmeri 12,42 m2 v triplex garažni stavbi »C« ob Kajuhovi/Toplarniški ulici, stoječi na parc.št. 1323 z id. oznako nepremičnine 1730-1197-118, k.o. Moste.
  Zemljiškoknjižno stanje je urejeno v korist prodajalca. Nepremičnina je zasedena z najemnikom, ki ima z Mestno občino Ljubljana sklenjeno najemno razmerje za nedoločen čas, drugih bremen je prosta. Kupec bo z dnem podpisa pogodbe prevzel vse pravice in obveznosti najemodajalca po najemni pogodbi.
  Izklicna cena: 8.500,00 EUR (z besedo: osemtisočpetsto evrov 00/100).
  Navedena cena ne vključuje davka na promet nepremičnin, ki ga plača kupec.

Razpisne datoteke