Javna dražba za prodajo nepremičnin MOL

Zaključen: 19. 3. 2013

Datum objave: 1. 3. 2013
Rok za prijavo: 19. 3. 2013

Garaža v I. etaži v izmeri 12,42 m2 v triplex garažni stavbi »C« ob Kajuhovi/Toplarniški ulici.
Prostori v skupni izmeri 650,23 m2 , ki se nahajajo v stanovanjski stavbi na naslovu Gornji trg 30.
Poslovni prostor - pomožni prostor (skladišče) v kleti v izmeri 70,59 m2 z id. oznako 1735-563-21, ki se nahaja v stanovanjski stavbi na naslovu Bratovševa ploščad 27.

Predmet javne dražbe in izklicna cena

 • Predmet javne dražbe je garaža v I. etaži v izmeri 12,42 m2 v triplex garažni stavbi »C« ob Kajuhovi/Toplarniški ulici, stoječi na parc.št. 1323 z id. oznako nepremičnine 1730-1197-118, k.o. Moste. Zemljiškoknjižno stanje je urejeno v korist prodajalca. Nepremičnina je zasedena z najemnikom, ki ima z Mestno občino Ljubljana sklenjeno najemno razmerje za nedoločen čas, drugih bremen je prosta. Kupec bo z dnem podpisa pogodbe prevzel vse pravice in obveznosti najemodajalca po najemni pogodbi.
  Izklicna cena: 7.225,00 EUR (z besedo: sedemtisočdvestopetindvajset evrov 00/100).
  Navedena cena ne vključuje davka na promet nepremičnin, ki ga plača kupec.
 • Predmet javne dražbe so prostori v skupni izmeri 650,23 m2 , ki se nahajajo v stanovanjski stavbi na naslovu Gornji trg 30 z ID oznako 1728-366-2, 1728-366-3, 1728-366-4, 1728-366-5, 1728-366-10, 1728-366-11, 1728-366-12, 1728-366-13, 1728-366-14, 1728-366-15, 1728-366-16, 1728-366-17, 1728-366-18, 1728-366-19, 1728-366-20, parc.št. 317 (id. 1728- 317/0-0), k.o. 1728 Ljubljana Mesto. Zemljiškoknjižno stanje je urejeno v korist prodajalca. Nepremičnina v času prodaje ni zasedena z najemnikom.
  Izklicna cena: 228.735,00 EUR z besedo: dvestoosemindvajsettisočsedemstopetintrideset 00/100).
  Navedena cena ne vključuje davka na promet nepremičnin, ki ga plača kupec.
 • Predmet javne dražbe je poslovni prostor - pomožni prostor (skladišče) v kleti v izmeri 70,59 m2 z id. oznako 1735-563-21, ki se nahaja v stanovanjski stavbi na naslovu Bratovševa ploščad 27, stoječi na parc.št. 281/9, k.o. 1735 Stožice. Zemljiškoknjižno stanje je urejeno v korist prodajalca. Predmetna nepremičnina v času prodaje ni zasedena z najemnikom.
  Izklicna cena: 28.250,00 EUR (z besedo: osemindvajsettisočdvestopetdeset evrov 00/100). Navedena cena ne vključuje davka na promet nepremičnin, ki ga plača kupec.

Razpisne datoteke