Javna dražba za prodajo nepremičnin MOL

Zaključen: 28. 11. 2013 , odpiranje prijav: 28. 11. 2013

Datum objave: 8. 11. 2013
Odpiranje prijav: 28. 11. 2013 ob 11:30 uri, Mestne občine Ljubljana, Mestni trg 1, Ljubljana, Klub 15.

Predmet javne dražbe so poslovni prostor na naslovu Rimska 8 Ljubljana.

Predmet javne dražbe in izklicna cena

 • Predmet javne dražbe je poslovni prostor št. 101 v prvem nadstropju objekta v skupni izmeri 95,10 m2 v stavbi na naslovu Rimska 8 v Ljubljani z id oznako nepremičnine 1721-257-5 in 1721-257-6 v k.o. 1721 – Gradišče I. Nepremičnina je v času prodaje zasedena z najemnikom, ki ima s prodajalcem sklenjeno najemno razmerje za nedoločen čas, drugih bremen je nepremičnina prosta. Kupec bo z dnem podpisa pogodbe prevzel vse pravice in obveznosti najemodajalca po najemni pogodbi. Nepremičnina se prodaja brez opreme, ki se nahaja v poslovnem prostoru. Poslovni prostor je dostopen samo preko souporabljenega vhodnega predprostora, ki je v lasti lastnika sosednjih poslovnih prostorov. Poslovni prostor je brez lastnih sanitarij. Nepremičnina je vključena v Načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem Mestne občine Ljubljana za leto 2013.
  Izklicna cena: 140.000,00 EUR (z besedo: stoštiridesettisoč evrov 00/100)
  Navedena cena ne vključuje davka na promet nepremičnin.
 • Predmet javne dražbe je poslovni prostor št. 202 v drugem nadstropju objekta v skupni izmeri 131,00 m2 v stavbi na naslovu Rimska 8 v Ljubljani z id oznako nepremičnine 1721-257-8 v k.o. 1721 – Gradišče I. Nepremičnina je v času prodaje prazna in prosta vseh bremen. Nepremičnina je vključena v Načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem Mestne občine Ljubljana za leto 2013.
  Izklicna cena: 140.000,00 EUR (z besedo: stoštiridesettisoč evrov 00/100)
  Navedena cena ne vključuje davka na promet nepremičnin.
 • Predmet javne dražbe je poslovni prostor št. K04 v kleti objekta v skupni izmeri 37,60 m2 v stavbi na naslovu Rimska 8 v Ljubljani z id oznako nepremičnine 1721-257-17 v k.o. 1721 – Gradišče I. Nepremičnina je v času prodaje prazna in prosta vseh bremen. Nepremičnina je vključena v Načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem Mestne občine Ljubljana za leto 2013.
  Izklicna cena: 28.000,00 EUR (z besedo: osemindvajsettisoč evrov 00/100)
  Navedena cena ne vključuje davka na promet nepremičnin.
 • Predmet javne dražbe je poslovni prostor št. K01 in K02 v kleti objekta v skupni izmeri 127,60 m2 v stavbi na naslovu Rimska 8 v Ljubljani z id oznako nepremičnine 1721-257-16 in 1721-257-31 v k.o. 1721 – Gradišče I. Nepremičnina je v času prodaje zasedena z najemnikom, ki ima s prodajalcem sklenjeno najemno razmerje za nedoločen čas, drugih bremen je nepremičnina prosta. Kupec bo z dnem podpisa pogodbe prevzel vse pravice in obveznosti najemodajalca po najemni pogodbi. Nepremičnina se prodaja brez opreme, ki se nahaja v poslovnem prostoru. Nepremičnina je vključena v Načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem Mestne občine Ljubljana za leto 2013.
  Izklicna cena: 95.900,00 EUR (z besedo: petindevetdesettisočdevetsto evrov 00/100)
  Navedena cena ne vključuje davka na promet nepremičnin.
 • Predmet javne dražbe je poslovni prostor št. P01 v visokem pritličju objekta v skupni izmeri 147,80 m2 v stavbi na naslovu Rimska 8 v Ljubljani z id oznako nepremičnine 1721-257-1 v k.o. 1721 – Gradišče I. Nepremičnina je v času prodaje prazna in prosta vseh bremen. Nepremičnina je vključena v Načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem Mestne občine Ljubljana za leto 2013.
  Izklicna cena: 230.000,00 EUR (z besedo: dvestotridesettisoč evrov 00/100)
  Navedena cena ne vključuje davka na promet nepremičnin.
 • Predmet javne dražbe je poslovni prostor št. P05 v visokem pritličju objekta v skupni izmeri 127,10 m2 v stavbi na naslovu Rimska 8 v Ljubljani z id oznako nepremičnine 1721-257-2 v k.o. 1721 – Gradišče I. Nepremičnina je v času prodaje zasedena z najemnikom, ki ima s prodajalcem sklenjeno najemno razmerje za nedoločen čas, drugih bremen je nepremičnina prosta. Kupec bo z dnem podpisa pogodbe prevzel vse pravice in obveznosti najemodajalca po najemni pogodbi. Nepremičnina se prodaja brez opreme, ki se nahaja v poslovnem prostoru. Nepremičnina je vključena v Načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem Mestne občine Ljubljana za leto 2013.
  Izklicna cena: 190.000,00 EUR (z besedo: stodevetdesettisoč evrov 00/100)
  Navedena cena ne vključuje davka na promet nepremičnin.
 • Predmet javne dražbe je poslovni prostor št. 201 v drugem nadstropju objekta v skupni izmeri 187,30 m2 v stavbi na naslovu Rimska 8 v Ljubljani z id oznako nepremičnine 1721-257-7 v k.o. 1721 – Gradišče I. Nepremičnina je v času prodaje zasedena z najemnikom, ki ima s prodajalcem sklenjeno najemno razmerje za nedoločen čas, drugih bremen je nepremičnina prosta. Kupec bo z dnem podpisa pogodbe prevzel vse pravice in obveznosti najemodajalca po najemni pogodbi. Nepremičnina se prodaja brez opreme, ki se nahaja v poslovnem prostoru. Nepremičnina je vključena v Načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem Mestne občine Ljubljana za leto 2013.
  Izklicna cena: 290.000,00 EUR (z besedo: dvestodevetdesettisoč evrov 00/100)

Navedena cena ne vključuje davka na promet nepremičnin.

Razpisne datoteke