Javna dražba za prodajo nepremičnin MOL

Zaključen: 25. 2. 2014 , odpiranje prijav: 25. 2. 2014

Datum objave: 31. 1. 2014
Rok za prijavo: 25. 2. 2014 Kandidati se bodo morali 15 minut pred začetkom javne dražbe izkazati z dokazili iz 7. točke te objave.
Odpiranje prijav: 25. 2. 2014 s pričetkom ob 11:00 uri, Klub 15, Mestni trg 1, Ljubljana, po vrstnem redu objavljenem v tej objavi.

Predmet javne dražbe:
poslovni prostor na naslovu Ulica bratov Učakar 54
poslovni prostor št. P01 na naslovu Rožičeva 1a
poslovni prostor št. K01 na naslovu Rožičeva 1a
poslovni prostor na naslovu Lepodvorska ulica 3
poslovni prostor na naslovu Lepodvorska ulica 3.

Predmet javne dražbe in izklicna cena

 • Predmet javne dražbe je poslovni prostor v pritličju v izmeri 61,94 m2 z id. oznako nepremičnine 1739-1198-204 v stavbi št. 1198 na naslovu Ulica bratov Učakar 54 v Ljubljani v k.o. 1739-Zgornja Šiška. Nepremičnina je v času prodaje zasedena z najemnikom, ki ima s prodajalcem sklenjeno najemno razmerje za nedoločen čas, drugih bremen je nepremičnina prosta. Kupec bo z dnem podpisa pogodbe prevzel vse pravice in obveznosti najemodajalca po najemni pogodbi. Nepremičnina se prodaja brez opreme, ki se nahaja v poslovnem prostoru. Nepremičnina je vključena v Načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem Mestne občine Ljubljana za leto 2014.
  Izklicna cena: 75.600,00 EUR (z besedo: petinsedemdesettisočšeststo evrov 00/100)
  Navedena cena ne vključuje davka na promet nepremičnin.
 • Predmet prodaje je poslovni prostor na naslovu Rožičeva 1a v Ljubljani z oznako P01 z identifikacijsko številko 2706-1-5 v pritličju stavbe v izmeri 38,00 m2 s pripadajočim solastniškim deležem na splošnih skupnih delih stavbe in na posebnem skupnem delu stavbe. Posebni skupni del stavbe so sanitarije z ID oznako 2706-1-13 v izmeri 4,50 m2. Poslovni prostor je zaseden z najemnikom, ki ima z najemodajalcem sklenjeno najemno razmerje za nedoločen čas. Kupec bo z dnem podpisa pogodbe prevzel vse pravice in obveznosti najemodajalca po najemni pogodbi. Oprema, ki se nahaja v poslovnem prostoru je last najemnika in ni predmet te prodaje. Zemljiškoknjižno stanje je urejeno v korist prodajalca. Predmetna nepremičnina je vključena v Načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem Mestne občine Ljubljana za leto 2014.
  Izklicna cena: 38.000,00 EUR (z besedo: osemintridesettisoč evrov 00/100)
  Navedena cena ne vključuje davka na promet nepremičnin, ki ga plača kupec.
 • Predmet prodaje je poslovni prostor na naslovu Rožičeva 1a v Ljubljani z oznako K01 z identifikacijsko številko 2706-1-6 v kleti stavbe v izmeri 40,40 m2. Poslovni prostor je prazen. Predmetna nepremičnina je vključena v Načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem Mestne občine Ljubljana za leto 2014.
  Izklicna cena: 41.000,00 EUR (z besedo: enainštiridesettisoč evrov 00/100)
  Navedena cena ne vključuje davka na promet nepremičnin, ki ga plača kupec.
 • Predmet javne dražbe je poslovni prostor v skupni izmeri 29,30 m2, ki se nahaja v pritličju v stavbe na naslovu Lepodvorska ulica 3 v Ljubljani z ID oznako 1740-1528-1, s pripadajočim solastniškim deležem na splošnih skupnih delih stavbe in na pripadajočem zemljišču. V korist posameznega dela stavbe z ID oznako 1740-1528-1 je vknjižena stvarna služnost prehoda preko posameznega dela stavbe z ID oznako 1740-1528-9 do skupnega prostora z ID oznako 1740-1528-19, ki v naravi predstavlja kurilnico. Zemljiškoknjižno stanje poslovnega prostora je urejeno v korist prodajalca. Nepremičnina v času prodaje ni zasedena z najemnikom. Predmetna nepremičnina je vključena v Načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem Mestne občine Ljubljana za leto 2014.
  Izklicna cena: 31. 000,00 EUR
  (z besedo: enaintridesettisoč 00/100).
  Navedena cena ne vključuje davka na promet nepremičnin, ki ga plača kupec.
 • Predmet javne dražbe je poslovni prostor v skupni izmeri 20,50 m2, ki se nahaja v kleti stavbe na naslovu Lepodvorska ulica 3 v Ljubljani z ID oznako 1740-1528-13, s pripadajočim solastniškim deležem na splošnih skupnih delih stavbe in na pripadajočem zemljišču. V korist posameznega dela stavbe z ID oznako 1740-1528-1 je vknjižena stvarna služnost prehoda preko posameznega dela stavbe z ID oznako 1740-1528-9 do skupnega prostora z ID oznako 1740-1528-19, ki v naravi predstavlja kurilnico. Zemljiškoknjižno stanje poslovnega prostora je urejeno v korist prodajalca. Nepremičnina v času prodaje ni zasedena z najemnikom. Predmetna nepremičnina je vključena v Načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem Mestne občine Ljubljana za leto 2014.
  Izklicna cena: 7. 000,00 EUR  (z besedo: sedemtisoč evrov 00/100).
  Navedena cena ne vključuje davka na promet nepremičnin, ki ga plača kupec.

Razpisne datoteke