Javna dražba za prodajo nepremičnin MOL

Zaključen: 15. 4. 2014 , odpiranje prijav: 15. 4. 2014

Datum objave: 21. 3. 2014
Rok za prijavo: 15. 4. 2014 Kandidati se bodo morali 15 minut pred začetkom javne dražbe izkazati z dokazili iz 7. točke te objave.
Odpiranje prijav: 15. 4. 2014 - Javna dražba se bo vršila na sedežu MOL, Mestni trg 1, Ljubljana, Klub 15, s pričetkom ob11.00 uri za zemljišče pod točko 2.1. v k.o. Trnovsko predmestje,11.30 uri za zemljišča pod točko 2.2. v k.o. Trnovsko predmestje.

Predmet javne dražbe:
- solastniški delež 4864/4968 celote (98% celote) nezazidanega stavbnega zemljišča v k.o. Trnovsko predmestje,
- solastniški delež 4864/4968 celote (98% celote) nezazidanega stavbnega zemljišča v k.o. Trnovsko predmestje.

Predmet javne dražbe in izklicna cena

 • Predmet javne dražbe je solastniški delež 4864/4968 celote (98% celote) nezazidanega stavbnega zemljišča:
  - parc. št. 393/71 (ID znak 1722-393/71-0) njiva v izmeri 368 m2, k.o. 1722-Trnovsko predmestje,
  - parc. št. 393/72 (ID znak 1722-393/72-0) njiva v izmeri 453 m2, k.o. 1722-Trnovsko predmestje,
  - parc. št. 393/80 (ID znak 1722-393/80-0) njiva v izmeri 16 m2, k.o. 1722-Trnovsko predmestje,
  - parc. št. 393/81 (ID znak 1722-393/81-0) njiva v izmeri 14m2, k.o. 1722-Trnovsko predmestje,
  - parc št. 393/82 (ID znak 1722-393/82-0) njiva v izmeri 12 m2, k.o. 1722-Trnovsko predmestje,
  - parc. št. 393/83 (ID znak 1722-393/83-0) njiva v izmeri 11 m2, k.o. 1722-Trnovsko predmestje,
  - parc. št. 393/84 (ID znak 1722-393/84-0) njiva v izmeri 9 m2, k.o. 1722-Trnovsko predmestje,
  - parc. št. 393/85 (ID znak 1722-393/85-0) njiva v izmeri 7 m2, k.o. 1722-Trnovsko predmestje,
  - parc. št. 393/86 (ID znak 1722-393/86-0) njiva v izmeri 6 m2, k.o. 1722-Trnovsko predmestje,
  - parc. št. 393/87 (ID znak 1722-393/87-0) njiva v izmeri 4 m2, k.o. 1722-Trnovsko predmestje,
  - parc. št. 393/88 (ID znak 1722-393/88-0) njiva v izmeri 2 m2, k.o. 1722-Trnovsko predmestje in
  - parc. št. 393/89 (ID znak 1722-393/89-0) njiva v izmeri 1 m2, k.o. 1722-Trnovsko predmestje.
  V Odloku o občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Ljubljana – izvedbeni del (Uradni list RS, št. 78/10, 10/11-DPN, 22/11-popr., 43/11-ZKZ-C, 53/12-obv.razl., 9/13 in 23/13-popr.) so predmetne parcela opredeljena v enoti urejanja prostora TR-1, z namembnostjo SSse - pretežno eno in dvostanovanjske površine.
  Izklicna cena: 216.810,00 EUR (z besedo: dvestošestnajsttisočosemstodeset evrov)
  Navedena izklicna cena ne vključuje 22 % davka na dodano vrednost , ki ga plača kupec.
 • Predmet javne dražbe je solastniški delež 4864/4968 celote (98% celote) nezazidanega stavbnega zemljišča:
  - parc.št. 393/66 (ID znak 1722-393/66-0) njiva v izmeri 241 m2, k.o. 1722–Trnovsko predmestje,
  - parc.št. 393/67 (ID znak 1722-393/67-0) njiva v izmeri 222 m2, k.o. 1722-Trnovsko predmestje,
  - parc.št. 393/68 (ID znak 1722-393/68-0) njiva v izmeri 232 m2, k.o. 1722-Trnovsko predmestje.
  V Odloku o občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Ljubljana – izvedbeni del (Uradni list RS, št. 78/10, 10/11-DPN, 22/11-popr., 43/11-ZKZ-C, 53/12-obv.razl., 9/13 in 23/13-popr.) so predmetne parcela opredeljena v enoti urejanja prostora TR-1, z namembnostjo SSse - pretežno eno in dvostanovanjske površine.
  Izklicna cena: 166.870,00 EUR (z besedo: stošestinšestdesettisočosemstosedemdeset evrov)
  Navedena izklicna cena ne vključuje 22 % davka na dodano vrednost , ki ga plača kupec.

Razpisne datoteke